TỌA ĐÀM VỀ ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGƯỜI GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xem chi tiết

CÁC GIÁO DÂN LÀ « NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM » CỦA GIÁO HỘI

Xem chi tiết

TÂN TIẾN SĨ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH TOÀN : TỪ CẬU BÉ BÁN HÀNG ĐẾN HỌC VỊ TIẾN SĨ Y KHOA

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI CÁC GIA ĐÌNH : HÃY CAN ĐẢM LÊN ! ĐỪNG NHƯỢNG BỘ CHO NÃO TRẠNG TỤC HÓA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI DI DÂN THANH HÓA-MIỀN NAM

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI : GIÁ TRỊ SƯ PHẠM CỦA BÍ TÍCH SÁM HỐI ĐỐI VỚI LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI GIÁO DÂN THAM GIA CHỦ ĐỘNG VÀO ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ

Xem chi tiết

TẦM QUAN TRỌNG CỦA “LECTIO DIVINA” TRONG TÔNG HUẤN « VERBUM DOMINI »

Xem chi tiết

QUYỀN BÍNH, VÂNG PHỤC VÀ SỨ MẠNG

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI GIÁO DÂN CÔNG GIÁO Á CHÂU: SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÀ LỜI ĐÁP TRẢ CỦA ĐẠI HỘI

Xem chi tiết

LOAN BÁO CHÚA GIÊSU KITÔ Ở Á CHÂU HÔM NAY

Xem chi tiết

ĐỊA VỊ VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN

Xem chi tiết

VIẾNG THĂM AD LIMINA CỦA CÁC GIÁM MỤC ARGENTINE: GIÁM MỤC “MỤC TỬ NHÂN LÀNH”

Xem chi tiết

CÁC MỐI TƯƠNG QUAN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA GIA ĐÌNH THEO KINH THÁNH (II)

Xem chi tiết

HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ: HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (IV)

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ: HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (VI)

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA NGỎ LỜI VỚI CÁC GIA ĐÌNH

“Gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, biểu lộ bản tính của Ngài là Tình Yêu”

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ: HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (V)

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA GIÁO DÂN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ : HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (III)

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ: HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (II)

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ: HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ (I)

Xem chi tiết

NGƯỜI KITÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH (II)

THẦN THÁNH HÓA GIỚI TU HÀNH 

Xem chi tiết

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG-GIÁO (II)

Xem chi tiết

NGƯỜI KITÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH (I)

KHÁI NIỆM VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH 

Xem chi tiết

SỰ HIỆN HỮU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU, MỘT HIỆN HỮU « ĐƯỢC KÊU GỌI » ? (III)

Lm. Laurent VILLEMIN

Xem chi tiết

SỰ HIỆN HỮU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU, MỘT HIỆN HỮU « ĐƯỢC KÊU GỌI » ? (II)

Xem chi tiết

SỰ HIỆN HỮU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU, MỘT HIỆN HỮU « ĐƯỢC KÊU GỌI » ? (I)

Xem chi tiết

VỀ CÁCH DÙNG THUẬT NGỮ « ƠN GỌI » (III)

Xem chi tiết

VỀ CÁCH DÙNG THUẬT NGỮ « ƠN GỌI » (II)

Xem chi tiết

VỀ CÁCH DÙNG THUẬT NGỮ « ƠN GỌI » (I)

Xem chi tiết

TÔNG HUẤN CHRISTIFIDELES LAICI VỀ ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN

Xem chi tiết

VỢ CHỒNG TÙNG PHỤC VÀ TỰ HIẾN CHO NHAU DƯỚI ÁNH SÁNG MẦU NHIỆM TAM VỊ

Xem chi tiết