MỘT KHOA SƯ PHẠM THĂNG TIẾN TỰ DO

Xem chi tiết

SỰ THÁNH THIỆN KITÔ GIÁO

Xem chi tiết

LINH HƯỚNG

Xem chi tiết

LINH HƯỚNG TRONG TRUYỀN THỐNG XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

Bảo vệ: AUDIO CHA BERNARD PITAUD NÓI VỀ TINH THẦN “CONSEIL” THEO TRUYỀN THỐNG XUÂN BÍCH

This content is password protected. To view it please enter your password below:

VIỆC ĐÀO TẠO TÂM LÝ-CẢM TÍNH CỦA CÁC CHỦNG SINH

Xem chi tiết

NĂM LINH MỤC: HUẤN LUYỆN GIÁO SĨ TU SĨ VỀ TÍNH DỤC: KHẮC KHỔ & THẦN NHIỆM

Xem chi tiết

TRƯỜNG PHÁI TU ĐỨC PHÁP: LỊCH SỬ, CON NGƯỜI, LINH ĐẠO VÀ SƯ PHẠM

Xem chi tiết

SCRIBD: HUẤN LUYỆN TÂM LÝ TÌNH CẢM CHO CÁC CHỦNG SINH

Xem chi tiết

SƯ PHẠM XUÂN BÍCH VÀ NHỮNG TIỀN DỮ KIỆN THẦN HỌC

Xem chi tiết

XUÂN BÍCH: MỘT TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO LINH MỤC

Xem chi tiết

NHỮNG TIÊU CHI PHÂN ĐỊNH (III)

Xem chi tiết

NHỮNG TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH (II)

Xem chi tiết

NHỮNG TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH (I)

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT : CHƯƠNG III : NHỮNG TÁC VỤ CỦA HỘI

Xem chi tiết

THÁNH THẦN, VỊ HƯỚNG DẪN NỘI TÂM ĐÍCH THỰC CỦA CHÚNG TA

Theo cách thế của những gì mà Kinh Thánh khẳng định về các Tông đồ, có thể nói là, vị linh hướng phải có khả năng thực hành mọi ngôn ngữ, có khả năng hiểu chúng và nói chúng. Không phải là những ngôn ngữ tự nhiên như các Tông đồ, nhưng là những ngôn ngữ thiêng liêng. Nói cách khác, ngài phải biết những cách thế khác nhau mà Thiên Chúa hướng dẫn các linh hồn : có khả năng hiểu mỗi một con linh hướng của mình khi người này sẽ nói với ngài về tình trạng nội tâm của mình và có khả năng trả lời cho người con ấy trong chính ngôn ngữ của Thiên Chúa, nhờ thế, ngài sẽ có thể trả lời thỏa mãn cho mỗi người nơi tất cả những nghi ngờ và những khó khăn mà người ấy giãi bày cho ngài.

Xem tiếp

THẦY SAI ANH EM ĐI RAO GIẢNG LỜI CỦA THẦY

Họ sẽ luôn luôn mang nơi mình Tin Mừng rất thánh của Ngài, để, theo như (lời) ngôn sứ nói phúc thay ai suy gẫm luật Chúa đêm ngày (Tv 1, 2), họ luôn luôn có trước mắt khuôn mẫu của các nhân đức kitô giáo, để họ cũng lãnh nhận nơi đôi tai của tâm hồn họ những giới luật của đời sống kitô hữu, và sau cùng để họ có trên đôi tay mình những hoạt động của Chúa Kitô để hoàn tất chúng.

Xem chi tiết

VIỆC HUẤN LUYỆN TÂM LÝ TÌNH CẢM CHO CÁC CHỦNG SINH

Hội Linh mục Xuân Bích

Chi tiết