SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2013 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiet

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN 2013

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2013

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ NHÂN DỊP NĂM ĐỨC TIN: CHỈ ĐỨC TIN MỚI CHO PHÉP ĐẠT TỚI CHÂN LÝ VỀ THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

NĂM ĐỨC TIN : SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CÁC LINH MỤC

Xem chi tiết

VỀ TƯỚC HIỆU NHÀ THỜ – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Xem chi tiết

TÒA THÁNH PHỔ BIẾN VĂN KIỆN GIÚP ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ ƠN GỌI LINH MỤC

Xem chi tiết

HUẤN THỊ VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH CỦA “THẦN HỌC GIẢI PHÓNG”

Xem chi tiết

ĐỐI VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, QUYỀN TƯ HỮU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT QUYỀN TUYỆT ĐỐI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2012 : « ANH EM HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA »

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC LY GIÁO UKRAINA: TUYÊN BỐ TUYỆT THÔNG CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP BÁCH CHU NIÊN

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XàHỘI

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

Xem chi tiết

TÔNG THƯ BÁT THẬP NIÊN

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP HIỀN MẪU VÀ TÔN SƯ

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP TỨ THẬP NIÊN

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM (TÂN SỰ)

Xem chi tiết

TÓM LƯỢC HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2012

Xem chi tiết

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI TRONG VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC (bản đầy đủ))

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012: “CHÚNG TA HÃY QUAN TÂM LẪN NHAU ĐỂ THÔI THÚC NHAU SỐNG ĐỨC ÁI VÀ LÀM CÁC VIỆC LÀNH”

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2012

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2012: “ĐƯỢC KÊU GỌI LÀM RẠNG NGỜI LỜI CHÂN LÝ”

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI LẦN THỨ 46: “THINH LẶNG VÀ LỜI NÓI: CON ĐƯỜNG PHÚC ÂM HÓA”

Xem chi tiết

SIDA : TÒA THÁNH YÊU CẦU MỞ RỘNG VIỆC CHỮA TRỊ CHO HẾT MỌI NGƯỜI VÀ KÊU GỌI ĐẢM NHẬN MỘT TÍNH DỤC CÓ TRÁCH NHIỆM

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY CHỦ TỊCH BỘ GIÁO SĨ GỞI CHO CÁC LINH MỤC NHÂN DỊP MÙA VỌNG 2011

Xem chi tiết

TÒA THÁNH MUỐN THIẾT LẬP MỘT THẨM QUYỀN Ở TẦM MỨC QUỐC TẾ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH

Xem chi tiết

THƯ LUÂN LƯU CỦA BỘ GIÁO SĨ: CĂN TÍNH TRUYỀN GIÁO CỦA LINH MỤC TRONG GIÁO HỘI NHƯ LÀ CHIỀU KÍCH NỘI TẠI CỦA VIỆC THI HÀNH BA CHỨC NĂNG

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ 85 : « NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI CÁC CON »

Xem chi tiết

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG (4)

Xem chi tiết

BẢNG HƯỚNG DẪN LINH MỤC XÉT MÌNH

Xem chi tiết

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG (3)

Xem chi tiết

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG (2)

Xem chi tiết

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG (1)

Xem chi tiết

BỘ GIÁO SĨ ĐƯA RA MỘT LOẠT KHUYẾN CÁO CHO CÁC VỊ GIÁM ĐỐC ĐỀN THÁNH

Xem chi tiết

TÌM HIỂU SẮC LỆNH CẢI TỔ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRIẾT CỦA BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI GỬI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ GIA ĐÌNH

Xem chi tiết

THƯ LUÂN LƯU CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN VỀ VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÍNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 2011 CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiết

RÔMA GỞI SỨ ĐIỆP CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO TRUNG QUỐC

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI : GIÁ TRỊ SƯ PHẠM CỦA BÍ TÍCH SÁM HỐI ĐỐI VỚI LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI GỞI CHO « TIỀN ĐƯỜNG CHƯ DÂN »

Xem chi tiết

CẢi CÁCH VIỆC ĐÀO TẠO TRIẾT HỌC TRONG CÁC PHÂN KHOA THẦN HỌC VÀ CÁC CHỦNG VIỆN

Xem chi tiết

TÒA THÁNH QUYẾT ĐỊNH TĂNG CƯỜNG VIỆC HỌC TRIẾT HỌC

Xem chi tiết

RADIO VATICAN NÓI VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG LIBYA: XEN VÀO CHUYỆN NỘI BỘ HAY BỔN PHẬN BẢO VỆ?

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY MAURO PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CHO CÁC LINH MỤC NHÂN DỊP MÙA CHAY 2011

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2011 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết