CHÚA NHẬT V B MÙA CHAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B: TIN VÀO CON THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY: ĐIỆN THỜ THÂN THỂ CỦA NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B: HÃY NGHE LỜI NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B: NGƯỜI Ở TRONG HOANG ĐỊA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VII B QUANH NĂM/ CHÚA GIÊSU CÓ QUYỀN THA TỘI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN B: TÔI MUỐN ANH ĐƯỢC SẠCH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B: NGƯỜI CÒN RAO GIẢNG Ở NƠI KHÁC

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B: THIÊN CHÚA NHỚ LẠI LÒNG THƯƠNG XÓT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B: LÀM CHỨNG VỀ ÁNH SÁNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B: HÃY DỌN ĐƯỜNG CỦA CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B: PHẢI CANH THỨC

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A: LỄ CHÚA KITÔ VUA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A: HÃY VÀO TRONG HOAN LẠC CỦA CHỦ NGƯƠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A: HÃY VÀO TRONG HOAN LẠC CỦA CHỦ NGƯƠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXII TN A: CHÀNG RỂ ĐẾN TRỄ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXI TN A: NGƯỜI LỚN NHẤT SẼ LÀ TÔI TỚ CỦA NGƯƠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXX TN A: GIỚI RĂN NÀO TRỌNG NHẤT ?

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVIII TN A: ĐƯỢC CHỌN THÌ ÍT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVII TN A: SỰ LẠ NƠI MẮT CHÚNG TA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A: HÕ ĐàTIN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A: HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A: CHÍNH TA ĐÃ XÓT THƯƠNG NGƯƠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A: CHA TA SẼ BAN CHO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A: PHẢI LÊN GIÊRUSALEM

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A: NGÀI LÀ ĐỨC KITÔ !

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A: NHƯ HẠT GIỐNG TỐT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A: NGÀI DẠY HỌ NHIỀU ĐIỀU

Xem chi tiết

LỄ MÌNH THÁNH CHÚA A: THỊT TÔI LÀ CỦA ĂN THẬT

Xem chi tiết

LỄ CHÚA BA NGÔI A: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG THẾ GIAN

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: BÌNH AN CHO CÁC CON

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN A: HÃY LÀM TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A: NẾU ANH EM YÊU MẾN TÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A: TÔI Ở ĐÂU, ANH EM CŨNG Ở ĐÓ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: TÔI LÀ CỬA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A: NGƯỜI ĐANG SỐNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH ABC: BÌNH AN CHO CÁC CON

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A: KHIÊM NHU NGƯỜI CỠI MÌNH LỪA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A: TÔI LÀ SỰ SỐNG LẠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A: TÔI PHẢI LÀM VIỆC CỦA ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A: NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A: ANH EM HÃY NGHE LỜI NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A: LỜI XUẤT TỪ MIỆNG THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN A: XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A: HÃY TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI TRƯỚC

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VII TN A: HÃY NÊN TRỌN LÀNH NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI TN A: NÊN CÔNG CHÍNH HƠN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V TN A

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV TN A: NGƯỜI NGHÈO KHÓ TRONG TINH THẦN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A: ÁNH SÁNG ĐÃ BỪNG LÊN

Xem chi tiết