SUY TƯ DỊP LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH

Xem chi tiết

ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI VÀ NĂM ĐỨC TIN

Xem chi tiết

LỊCH SỬ THẦN HỌC CHÚA BA NGÔI

Xem chi tiết

ĐỨC TIN VÀ NHỮNG THỬ THÁCH THỜI SƠ KHAI

Xem chi tiết

LINH MỤC VỚI VẤN ĐỀ HỒI TỤC

Xem chi tiết

LINH MỤC VÀ GIÁO XỨ

Xem chi tiết

GIÁO HẠT TÒNG NHÂN CHO TÍN HỮU GỐC ANH GIÁO

Xem chi tiết

CHỨC LINH MỤC CỦA ANH GIÁO

Xem chi tiết

ANH GIÁO VÀ LỊCH SỬ

Xem chi tiết

LINH MỤC VÀ LUẬT ĐỘC THÂN

Xem chi tiết

NGUỒN GỐC CHỨC LINH MỤC TRONG CỰU ƯỚC

Xem chi tiết

TẠI SAO GỌI LÀ CHỨC LINH MỤC

Xem chi tiết

CHỨC LINH MỤC SAU THỜI KỲ CÁC TÔNG ĐỒ

Xem chi tiết

NGUỒN GỐC CHỨC LINH MỤC TRONG TÂN ƯỚC

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI VỀ THÁNH PHAOLÔ (I)

Xem chi tiết

“LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO VN, CHÚNG TA CÓ BỔN PHẬN LÀM VINH DANH DÂN TỘC VIỆT QUA NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC”

Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, pss

Kính thưa quí linh mục, tu sĩ nam nữ, quí ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta họp nhau kỷ niệm 20 năm ngày Giáo Hội phong hiển thánh cho 117 anh hùng chết vì đức tin, là cha ông chúng ta. Gương sống và máu đào của các vị là hạt giống đức tin chúng ta đang thụ hưởng ngày nay.

Đọc tiếp