NGHĨA TRANG GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ, KIM LONG, THÀNH PHỐ HUẾ.

Xem chi tiết

CÙ LAO CHÀM . MỘT THỜI VANG BÓNG. NƠI CỬ HÀNH THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM MÙA HÈ 1555.

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU BLOG CỦA CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG

Xem chi tiết

ĐẠI LỄ PHỤC SINH: BÀI CHIA SẺ CỦA CHA NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG

Xem chi tiết

NHẬT KÝ CỦA HỌC VIỆN MACAU

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 9 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA THẦY ANTONIO TORRES

Xem chi tiết

KẺ CHÀM, NƠI THẦY ANRÊ PHÚ YÊN TỬ ĐẠO NẰM Ở ĐÂU?

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 8 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN – ANRÊ DE SOUZA

Xem chi tiết

LỊCH SỬ GIÁO XỨ CỒN DẦU

Xem chi tiet

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 7 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 6 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 5 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

CỒN DẦU KHÔNG CẦN LÀ “CỒN GIÀU” !

Xem chi tiết

CHỈ CẦN MỘT PHÉP LẠ THÔI !

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 4 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ NHẤT VỀ CÁI CHẾT CỦA THẤY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ BA VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ HAI VỀ CÁI CHẾT CỦA THẤY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

HUẤN LUYỆN VIÊN CALISTO VÀ CHA FRANCISCO PINA

Xem chi tiết