VĂN THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM GỞI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC

Xem chi tiết

CẢM NGHĨ VỀ KONTUM 3.12.2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM NGÀY 3/12/2010 (3)

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM NGÀY 3/12/2010 (2)

Xem hình

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM NGÀY 3/12/2010 (1)

Xem hình

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC KONTUM GỞI GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN KONTUM

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ MẠC CUỘC HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ

Xem chi tiết

HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ: HÌNH ẢNH KIỆU ĐỨC MẸ & CHẦU THÁNH THỂ TỐI 4/3/2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ (NGÀY 4/3/2010)

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CUỘC HỘI NGỘ CỦA CÁC LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ (CHIỀU TỐI 3/3/2010)

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI KONTUM

Xem chi tiết

THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN GỚI CÁC GIÁO PHẬN HUẾ, ĐÀ NẴNG, KONTUM, QUY NHƠN

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ “NĂM LINH MỤC” CỦA GIÁO PHẬN KONTUM

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ CỦA GIÁO PHẬN KONTUM

Xem chi tiết

TƯỜNG TRÌNH CỦA ĐGM KONTUM VỀ TRUYỀN GIÁO

Xem chi tiết

THƯ GỞI ANH CHỊ EM TÂN TÒNG GIÁO PHẬN KONTUM

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2009 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC KONTUM

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ CỦA GIÁM MỤC KONTUM GỞI LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN KONTUM NHÂN NGÀY LỄ NẾN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN KONTUM: NHU CẦU VÀ ĐƯỜNG HƯỚNG ĐÀO TẠO ƠN GỌI

Xem chi tiết

KONTUM: “TÔI LÀ LINH MỤC TRÊN MẢNH ĐẤT TRUYỀN GIÁO”

Xem chi tiết

KONTUM – MỘT ĐỊA DANH MANG TÍNH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Xem chi tiết

LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

Xem chi tiết