LINH MỤC ĐOÀN BA GIÁO PHẬN : LẠNG SƠN, PHÁT DIỆM VÀ THANH HÓA TĨNH TÂM NĂM 2012

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA CỨU TRỢ KHẨN CẤP BÀ CON VÙNG LŨ LỤT

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Xem chi tiết

KHÚC HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH ĐẾN VỚI NHỮNG MANH

Xem chi tiết

GIÁO PHÂN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH CHO NHỮNG BỆNH NHÂN PHONG

Xem chi tiết

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI THÁNH HÓA CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI

Xem chi tiết

DIỄN TỪ CHÀO MỪNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH NHÂN CHUYẾN VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN THANH HÓA CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI

Xem chi tiết

HÀNH TRÌNH VÙNG CAO: SẺ CHIA CHÚT TÌNH THƯƠNG MẾN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN LỄ SINH HÈ 2011

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU TẠI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA 13.08.2011

Xem chi tiết

ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

TIỂU CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2010-2011

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI DI DÂN THANH HÓA-MIỀN NAM

Xem chi tiết

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH LÊ BẢO TỊNH VÀ SINH VIÊN CÔNG GIÁO THANH HÓA MỪNG BỔN MẠNG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CUỘC THI CHUNG KẾT “NGẮM MÙA CHAY” 2011 TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA MỞ KHÓA HUẤN LUYỆN DÂNG HOA CỘNG ĐỒNG NĂM 2011

Xem chi tiết

KHÓA THƯỜNG HUẤN HĐGX GIÁO PHẬN THANH HÓA NĂM 2011

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA MANG HƠI ẤM TẾT TÂN MÃO CHO NGƯỜI PHONG CÙI

Xem chi tiết

LỄ TRUYỀN THỐNG HỌC SINH-SINH VIÊN GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA CHÚC TẾT ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

CHỒNG CHỀNH MỘT ĐỜI THUYỀN

Xem chi tiết

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA THĂM VÀ PHÁT QUÁ GIÁNG SINH CHO CÁC BỆNH NHÂN PHONG

Xem chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ

Xem chi tiết

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN THANH HÓA TĨNH TÂM NĂM 2010

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VỀ PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ SỰ SỐNG

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN VĂN YẾN VÀ ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH THĂM BÀ CON LŨ LỤT HƯƠNG KHÊ-HÀ TĨNH

Xem chi tiết

GIA ĐÌNH MATTHÊU GIÁO PHẬN THANH HÓA CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI HÀ TĨNH

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIÁO PHẬN THANH HÓA VÀ PHÁI ĐOÀN ĐẾN THĂM VÀ CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI GIÁO HẠT CAN LỘC VÀ HƯƠNG KHÊ GIÁO PHẬN VINH

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐỨC GIÁM MỤC THANH HÓA VÀ PHÁI ĐOÀN ĐI THĂM VÀ CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI GIÁO PHẬN VINH

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA ĐI THĂM VÀ PHÁT QUÀ CỨU TRỢ CHO GIÁO HẠT ĐỒNG TROOC, GIÁO PHẬN VINH

Xem chi tiết

TIỂU CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH THANH HÓA KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LINH MỤC KHÓA VII GIÁO PHẬN THANH HÓA ĐI THĂM BÀ CON DÂN TỘC HMONG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHỦNG SINH GIÁO PHẬN THANH HÓA LẦN V

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHỦNG SINH THANH HÓA LẦN THỨ V

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI CHỦNG SINH THANH HOÁ LẦN V: Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH và TẦM QUAN TRỌNG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN “CHIẾN DỊCH MEN PHỤC SINH HÈ 2010″

Xem chi tiết

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA ỨNG SINH TIỂU CHỦNG VIỆN PHAOLO PHÁT DIỆM VÀ ỨNG SINH TIỂU CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH THANH HÓA

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH GIÁO PHẬN THANH HÓA PHÁT QUÀ CHO BÀ CON DÂN TỘC H’MÔNG

Xem hình

NGÀY HỘI DI DÂN PHÁT-THANH 30.04.2010

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA THI NGẮM MÙA CHAY 2010

Xem chi tiết

KHÓA HUẤN LUYỆN HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH ĐẾN CHO CÁC BỆNH NHÂN PHONG TẠI CẨM THỦY

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HOÁ LONG TRỌNG KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

THÁNH LỄ GIỖ 6 NĂM CÀU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA B. NGUYỄN SƠN LÂM

Xem chi tiết