TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC ÁO TRẢ LỜI CHO CÁC LINH MỤC TÁC GIẢ CỦA « LỜI KÊU GỌI BẤT TUÂN PHỤC »

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẶC SỦNG NÀO ĐƯỢC MIỄN CHUẨN KHỎI VIỆC VÂNG PHỤC CÁC MỤC TỬ

Xem chi tiết

BIẾN CỐ VÀ THÁNH Ý

Xem chi tiết

« MỌI CHIA RẼ TRONG GIÁO HỘI ĐỀU LÀ SỰ XÚC PHẠM ĐẾN CHÚA KITÔ »

Xem chi tiết

HIỆP NHẤT : ĐỨC THÁNH CHA GỢI LÊN NỖI ĐAU KHÔNG THỂ CHIA SẺ CÙNG BÀN TIỆC THÁNH THỂ

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : THIÊN CHÚA MUỐN CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : « HÃY TĂNG CƯỜNG SỰ HIỆP NHẤT » TẠI GIÁO HỘI VIỆT NAM

Xem chi tiết

« HÀNH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH CỦA MA QUỶ LÀ CHIA RẼ NỘI BỘ GIÁO HỘI »

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2010: XÂY DỰNG SỰ HIỆP THÔNG GIÁO HỘI LÀ CHÌA KHÓA CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

Xem chi tiết

2000 TÍN HỮU ANH GIÁO CANADA HIỆP NHẤT VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

GIÁO HẠT TÒNG NHÂN CHO TÍN HỮU GỐC ANH GIÁO

Xem chi tiết

ANH GIÁO VÀ LỊCH SỬ

Xem chi tiết

MÙA CHAY VỚI ANH EM TIN LÀNH

Xem chi tiết

HAI CHIỀU KÍCH CỦA SỰ HIỆP NHẤT : ÂN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA VÀ NỖ LỰC CỘNG TÁC CỦA CON NGƯỜI

Xem chi tiết

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU NĂM 2010

Xem chi tiết

TRANH LUẬN GIỮA HANS KÜNG VÀ GIAN-MARIA VIAN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ANH GIÁO MUỐN HỘI NHẬP VÀO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

ĐỨC GIÁO CHỦ CỦA GIÁO HỘI HIỆP THÔNG ANH GIÁO TRUYỀN THỐNG : « CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI ĐANG TRỞ VỀ NHÀ »

Xem chi tiết

VATICAN THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN QUY MÔ LỚN TÍN ĐỒ ANH GIÁO VÀO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

THẢO LUẬN VỀ TÍN LÝ GIỮA VATICAN VÀ HUYNH ĐOÀN PIÔ X KHỞI ĐẦU NGÀY 26.10

Xem chi tiết

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO VÀ ĐỐI THOẠI ĐẠI KẾT KHÔNG ĐỐI LẬP NHAU

Xem chi tiết

TỰ SẮC “SỰ HIỆP NHẤT CỦA HỘI THÁNH”

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI BẢO VỆ SỰ HIỆP NHẤT CỦA GIÁO HỘI KHỎI NHỮNG HƠN THUA, CÃI CỌ VÀ GANH TỴ

Xem chi tiết

BA ẤN TƯỢNG CĂN BẢN SAU CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẤT THÁNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG HYLẠP VÀ NỖ LỰC ĐẠI KẾT

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI, VỊ GIÁO HOÀNG TRIỂN DƯƠNG SỰ HIỆP NHẤT

Xem chi tiết

DIỄN VĂN KHAI MẠC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA ĐỨC HỒNG Y CHỦ TỊCH HĐGM PHÁP

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN PIÔ X VÀ THẢM CẢNH LY GIÁO

Xem chi tiết

TUYÊN NGÔN CỦA HĐGM QUỐC GIA CAMERUN LIÊN QUAN ĐẾN SỨ ĐIỆP CUA ĐTC VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIH/SIDA

Xem chi tiết

TRUYỀN THÔNG CHÂU PHI LÊN ÁN THÁI ĐỘ CỦA TRUYỀN THÔNG TÂY PHƯƠNG

Xem chi tiết

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CỦA ĐHY COTTIER VỀ BỨC THƯ CỦA ĐTC GỞI CÁC GIÁM MỤC

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC CHÂU MỸ LATINH TÁI KHẲNG ĐỊNH SỰ TIN TƯỞNG VÀO ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

NHỮNG PHẢN ỨNG TÍCH CỰC TRƯỚC LÀ THƯ CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X

Xem chi tiết

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC GIÁM MỤC VỀ VIỆC GIẢI VẠ TUYỆT THÔNG CHO BỐN GIÁM MỤC

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI GỞI THƯ CHO CÁC GIÁM MỤC LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG VỚI HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON XIN THA LỖI VÌ NHỮNG TUYÊN BỐ PHỦ NHẬN SHOAH CỦA MÌNH

Xem chi tiết

ĐHY SODANO: MỘT SỰ PHÊ BÌNH CHUNG CHUNG VÀ CAY ĐẮNG SẼ KHÔNG ĐÓNG GÓP GÌ CHO SỰ HIỆP NHẤT CỦA GIÁO HỘI

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA CÁM ƠN CÁC GIÁM MỤC TÂY BAN NHA ĐÃ ỦNG HỘ NGÀI TRONG TÁC VỤ “NGƯỜI CANH GIỮ SỰ HIỆP NHẤT” CỦA NGÀI

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PHÊRÔ ĐỀ NGHỊ LÀM TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

BỀ TRÊN HỘI MỤC TỬ NHÂN LÀNH, CHA LAGUÉRIE, MẠNH MẼ LÊN ÁN « NHỮNG LỜI NÓI VỚ VẨN » CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X MUỐN TÁI THẢO LUẬN VATICAN II

Xem chi tiết

ĐỨC THƯỢNG PHỤ KIRILL CÁM ƠN ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

QUAN ĐIỂM TIN LÀNH VỀ VIỆC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết

GIÁM MỤC FELLAY GIẢI THÍCH NHỮNG DÈ CHỪNG CỦA MÌNH ĐỐI VỚI VATICAN II

Xem chi tiết

AI ĐƯỢC LỢI NHẰM LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X SẼ CHẤP NHẬN CÔNG ĐỒNG VATICAN II?

Xem chi tiết

CHA LOMBARDI : « CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG NÀY»

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON PHẢI RÚT LẠI NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA MÌNH VỀ CUỘC DIỆT CHỦNG DO THÁI

Xem chi tiết

ĐHY VINGT-TROIS BÀY TỎ SỰ GHÊ RỢN ĐỐI VỚI NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết