SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2013 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiet

HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

BẢY LỜI TRÊN THÁNH GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC PHI LUẬT TÂN CHỐNG LẠI NHỮNG VỤ ĐÓNG ĐINH VÀO NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B: CHIÊM NGẮM CHÚA GIÊ-SU TRONG TƯỜNG THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ: VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V B MÙA CHAY: “ĐÃ ĐẾN GIỜ…”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V B MÙA CHAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B: TIN VÀO CON THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO MÙA CHAY 2012

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B: ÂN SỦNG & LÒNG TIN

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN III B MÙA CHAY: XÂY LẠI NHÀ THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY: ĐIỆN THỜ THÂN THỂ CỦA NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B: HÃY NGHE LỜI NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B: LÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B : “DẠ, CON ĐÂY!”

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B: VÀO VƯỜN ĐỊA ĐÀNG MỚI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B: NGƯỜI Ở TRONG HOANG ĐỊA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B: HÃY SÁM HỐI & TIN VÀO TIN MỪNG!

Xem chi tiết

SUY NIỆM THỨ TƯ LỄ TRO: VỀ VỚI NGƯỜI YÊU

Xem chi tiết

THỨ TƯ LỄ TRO NĂM B: “ĐỪNG XÉ ÁO, NHƯNG HÃY XÉ LÒNG!”

Xem chi tiết

HIỂU VÀ SỐNG SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012: “CHÚNG TA HÃY QUAN TÂM LẪN NHAU ĐỂ THÔI THÚC NHAU SỐNG ĐỨC ÁI VÀ LÀM CÁC VIỆC LÀNH”

Xem chi tiết

CHỦ ĐỀ SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012

Xem chi tiết

BÀI GIẢNG CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH CỦA CHA CANTALAMESSA: MẦU NHIỆM THẬP GIÁ

Xem chi tiết

TUẦN THÁNH TRÊN GIÁO HỌ ĐẢO PHÚ QUÝ, BÌNH THUẬN

Xem chi tiết

ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIÁ, CUỐN SÁCH SỰ SỐNG

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ: TÔI KHÔNG BÁN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A: CHIÊM NGẮM CHÂN DUNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A: KHIÊM NHU NGƯỜI CỠI MÌNH LỪA

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A: ĐỂ SỐNG VÀ SỐNG LẠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A: TÔI LÀ SỰ SỐNG LẠI

Xem chi tiết

CHA CANTALAMESSA : THÁCH ĐỐ TIN VÀO TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A : CON THIÊN CHÚA HÉ MỞ TƯƠNG LAI CHO NHÂN LOẠI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A: TÔI PHẢI LÀM VIỆC CỦA ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A: ÁNH SÁNG PHỤC SINH ĐANG HÉ MỞ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A: ÁNH SÁNG SOI CUỘC ĐỜI!

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A: KHÁT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A: NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A: ĐÓI KHÁT TÂM LINH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A: ANH EM HÃY NGHE LỜI NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A: LÊN NÚI BIẾN HÌNH

Xem chi tiết

LẠY CHÚA, CON SAI RỒI!

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A: “HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI!”

Xem chi tiết

MÙA CHAY NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A: LỜI XUẤT TỪ MIỆNG THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CƠN CÁM DỖ THỰC DỤNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A: CHIẾN THẮNG VỚI CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Xem chi tiết