GIẢI THƯỞNG NOBEL Y HỌC 2012 : ĐỨC CHA PIERRE D’ORNELLAS CHÀO MỪNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH

Xem chi tiết

NÃO TRẠNG ƯU SINH KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN QUYỀN

Xem chi tiết

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NGƯỜI DI TRÚ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CON SỐ NHƯNG LÀ NHỮNG NHÂN VỊ TÌM KIẾM HÒA BÌNH

Xem chi tiết

CHUYẾN VIẾNG THĂM NHÀ TÙ REBIBBIA ĐẦY CẢM ĐỘNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

TÒA THÁNH ĐỀ NGHỊ NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG VIỆC BÁCH HẠI CÁC KITÔ HỮU

Xem chi tiết

BẢO VỆ PHÔI NGƯỜI: ỦY BAN CÁC HĐGM CHÂU ÂU VÀ ĐỨC CHA D’ORNELLAS CHÀO MỪNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CHÂU ÂU

Xem chi tiết

LIÊN HIỆP QUỐC CA NGỢI SỰ DẤN THÂN CỦA ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II CHO NHÂN QUYỀN

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : TỰ DO TÔN GIÁO LÀ KHUÔN MẶT ĐÍCH THỰC CỦA HÒA BÌNH

Xem chi tiết

GIÁO HỘI VÀ NỀN DÂN CHỦ HIỆN ĐẠI

Xem chi tiết

BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÁO

Xem chi tiết

CÓ CÒN Ý NGHĨA GÌ CHO NHỮNG SỰ SỐNG ẤY KHÔNG?

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2011

Xem chi tiết

XEM BÀI: TRAO ĐỔI VỚI THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG VỀ NHÂN QUYỀN

Xem chi tiết

SỰ LIÊN ĐỚI GIỮA CÁC THẾ HỆ: TIÊU CHÍ LUÂN LÝ CĂN BẢN

Xem chi tiết

TÒA THÁNH LÊN TIẾNG LÀM RÕ NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI VÀ SỰ TỰ DO

Xem chi tiết

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI CHO BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN : HIỆP NHẤT ĐỨC TIN VÀ VẤN ĐỀ NỀN TẢNG LUÂN LÝ

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH LẦN THỨ 43 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

HÊRÔĐÊ TÀN SÁT NƠI NÀO THẬP GIÁ KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC

Xem chi tiết

CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN BẮC KINH, VUA HÊRỐT VÔ HÌNH CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY

Xem chi tiết

CHẾT CHO CON ĐƯỢC SỐNG

Xem chi tiết

TÓM LƯỢC THÔNG ĐIỆP BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ

Xem chi tiết

ĐỂ ĐỌC THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE: GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG THỨ BA

Xem chi tiết

TÓM LƯỢC THÔNG ĐIỆP “CARITAS IN VERITATE” CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

TỰ DO TÔN GIÁO LÀ GÌ ?

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG QUY ƯỚC CỦA LHQ VỀ CÁC QUYỀN CỦA TRẺ EM

Xem chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC CHA FOLLO TẠI UNESCO CHUẨN BỊ CHO “NĂM QUỐC TẾ CUA VIỆC XÍCH LẠI GẦN NHAU CỦA CÁC NỀN VĂN HÓA”

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA LƯU Ý CÁC VỊ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI VỀ NẠN ĐÓI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔMINICA : CẤM PHÁ THAI

Xem chi tiết

TÒA THÁNH PHẢN ĐỐI NGHỊ QUYẾT CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ SỰ VU KHỐNG CÁC TÔN GIÁO

Xem chi tiết

VATICAN LÀM SÁNG TỎ TƯ TƯỞNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ PHÁ THAI

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI VÀ MỘT NỀN SINH THÁI HỌC TOÀN DIỆN

Xem chi tiết

HIỆP THÔNG NHÂN VỊ VÀ QUẢN LÝ TẠO VẬT

Xem chi tiết

CƯ XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ MỘT NHÂN VỊ

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : MỌI PHÂN BIỆT KỲ THỊ ĐỀU LÀ MỘT SỰ TẤN CÔNG CHỐNG LẠI TOÀN THỂ NHÂN LOẠI

Xem chi tiết

KHOA HỌC GIA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ MẶT LUÂN LÝ

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2009

Xem chi tiết

NHÂN QUYỀN ĐANG BỊ CHÍNH LIÊN HIỆP QUỐC ĐE DỌA (II)

Xem chi tiết

NHÂN QUYỀN ĐANG BỊ CHÍNH LIÊN HIỆP QUỐC ĐE DỌA (I)

Xem chi tiết

BỈ : « CON NGƯỜI ĐANG HÌNH THÀNH KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT LIỆU THÂN XÁC »

Xem chi tiết

GIÁNG SINH 2008: NHỮNG THAO THỨC VÀ CẦU CHÚC CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

“TIÊU CHUẨN PHÂN ĐỊNH TRỌNG TÂM LÀ PHẨM GIÁ NHÂN VỊ PHẢI ĐƯỢC NHÌN NHẬN CHO HẾT MỌI HỮU THỂ NHÂN LINH”

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2009

Xem chi tiết