LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2012

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN: ĐƯỜNG LÊN TRỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B: TỪ TÍN HỮU ĐẾN BẠN HỮU

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU THƯƠNG LÀ CỐT LÕI CỦA KI-TÔ GIÁO

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH PHỤC SINH TRONG CÁC THÁNH VỊNH

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B: NỖI BẤT HẠNH CỦA CHÚA

Xem chi tiết

VẪN CÒN NHỮNG MỤC TỬ TỐT LÀNH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B : “TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B: BẰNG AN GIỮA NHỮNG LÀN TÊN, MŨI ĐẠN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: TÔN VINH VÀ LOAN BÁO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Xem chi tiết

LỄ PHỤC SINH 2012 TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ, BÌNH THUẬN

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CHA PITAUD, GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP, TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: RA KHỎI MỒ

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TIỆC LY: AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

Ý NGHĨA CỦA SỰ PHỤC SINH TRONG TÂN ƯỚC: CỘI NGUỒN DO THÁI GIÁO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B : LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: BÌNH AN CHO CÁC CON

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN ĐANG LÊN TIẾNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN : “THẦY Ở CÙNG ANH EM MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ!”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN A: HÃY LÀM TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA THĂNG THIÊN: LÊN ĐỜI HAY LÊN TRỜI?

Xem chi tiết

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI: ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A: TÔI Ở ĐÂU, ANH EM CŨNG Ở ĐÓ

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A: MỘT CHỖ TRONG LÒNG THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A: “THÀY Ở ĐÂU, ANH EM CŨNG Ở ĐÓ!”

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: MỤC TỬ TỐT LÀNH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: TÔI LÀ CỬA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A: “TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO!”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: NGÀI CÓ ĐÓ!

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH: THÁNH LỄ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A: NGƯỜI ĐANG SỐNG

Xem chi tiết

TRÁI TIM NGƯỜI THẦY, TRÁI TIM HỌC TRÒ

Xem chi tiết

VIDEO MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 2011 CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiết

VIDEO MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2011

Xem chi tiết

VÀI HÌNH ẢNH MỪNG LỄ PHỤC SINH 2011 TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2011

Xem chi tiết

HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIÁ, CUỐN SÁCH SỰ SỐNG

Xem chi tiết

BÀI CA CÔNG BỐ PHỤC SINH “EXSULTET”: CẤU TRÚC VÀ Ý NGHĨA

Xem chi tiết

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM A: LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN HỢP CA “CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ MỞ RA MỘT THỰC TẠI MỚI MẺ

Xem chi tiết

HÃY TIN VÀO GIÁO HỘI !

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: ĐẤNG BẢO TRỢ KHÁC ĐẾN Ở VỚI ANH EM LUÔN MÃI

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”

Xem chi tiết

GỢI Ý SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG (C): MỘT TRONG NHỮNG BẢN VĂN PHÚC ÂM QÚY GIÁ NHẤT

Xem chi tiết