CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (A)

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?”

Xem chi tiết

« GIÁO HỘI NÓI THEO CÁCH NGÔN SỨ »

Phỏng vấn Đức Cha Pierre d’Ornellas