CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (A)

Xem chi tiết

SỰ HIỆN HỮU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU, MỘT HIỆN HỮU « ĐƯỢC KÊU GỌI » ? (III)

Lm. Laurent VILLEMIN

Xem chi tiết