HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT: SỨ MỆNH CỦA HỘI XUÂN BÍCH, LỜI MỞ ĐẦU

Xem LỜI MỞ ĐẦU

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT: CHƯƠNG I. BẢN CHẤT VÀ CỨU CÁNH CỦA HỘI

Xem chi tiết

TÂM HỒN VÔ NHIỄM

Để trình bày về Mẹ Vô Nhiễm, có nhiều cách, nhiều lối tiếp cận, nhiều nguồn tư liệu. Ở đây chỉ xin được đơn sơ đi từ ba bài đọc Thánh Kinh của phụng vụ ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm: Bài đọc I: St 3, 9-15.20; Bài đọc II: Ep 1, 3-6.11-12 và Bài Tin Mừng: Lc 1,26-38.

Xem tiếp

ƠN GỌI CỦA ĐTC GIOAN PHAOLÔ II

ĐỨNG DẬY! TA ĐI NÀO! TỰ THUẬT CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Xem chi tiết