NÊN THÁNH LÀ ƠN GỌI CHUNG CỦA MỌI KITÔ HỮU

“Kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng của các vị cho thấy rằng sự thánh thiện không phải là một xa xỉ phẩm, không phải là đặc quyền cho ít người, nhưng là số phận chung của tất cả mọi người được mời gọi trở thành con cái Thiên Chúa, là ơn gọi đại đồng của tất cả mọi người đã được rửa tội”

Xem tiếp

NGƯỜI KITÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH (I)

KHÁI NIỆM VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH 

Xem chi tiết