SỐNG VỚI CHÚA KITÔ SẼ THÀNH CÔNG CHUYỆN NHÂN BẢN

Xem chi tiết

CARITAS SẼ ĐỒNG HÀNH ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO HẠNH PHÚC, HÒA BÌNH CỦA NHÂN LOẠI

“Caritas sẽ đồng hành để đóng góp cho hạnh phúc, hoà bình, thịnh vượng của toàn thể gia đình nhân loại”

Xem tiếp

ĐỂ ĐỌC THÔNG ĐIỆP VERITATIS SPLENDOR (I)

Xem chi tiết