ĐỂ ĐỌC THÔNG ĐIỆP VERITATIS SPLENDOR (IV)

VI. Cần đến ân sủng.

Vẻ đẹp và sự cao cả của học thuyết luân lý mà Chúa Kitô đề nghị cho chàng thanh niên giàu có, rồi cho hết các môn đệ, nơi Luật mới, khơi lên một câu hỏi quan trọng : có thể thực hiện được một giáo huấn cao vời như thế không ?

Xem tiếp