CÁC THÁNG DO-THÁI

Niên lịch Do-thái cũng gồm 12 tháng. Nhưng các tên gọi và thời gian của mỗi tháng không giống cách gọi của Lịch Tây phương. Một vài thông tin sau đây giới thiệu gọn gàng tên các tháng, đồng thời cho thấy các tháng ấy được Kinh Thánh nhắc đến trong những bản văn nào.

Xem tiếp

ĐỂ ĐỌC THÔNG ĐIỆP VERITATIS SPLENDOR (VI)

Sự đồng quy giữa tự do, luật và lương tâm.

Xem chi tiết