SỨ ĐIỆP THĐ GIÁM MỤC LẦN THỨ XII GỞI DÂN CHÚA

Xem chi tiết

Advertisements

CHÚA NHẬT XXXIV TN (A): SUY TÔN VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Xem chi tiết