CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

THIÊN CHÚA XÉ TRỜI  MÀ NGỰ XUỐNG!

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (30.11.2008)

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Ở nơi này nơi nọ, người ta đã nói với nhau: “Sắp lễ No-en rồi!” Quả vậy, Giáo hội sắp kết thúc Năm Phụng Vụ A để bước sang Năm Phụng Vụ B của chu kỳ 3 năm A-B-C. Mùa Vọng là Mùa Chờ Mong, là Mùa Trông Đợi, nên hàm chứa một Niềm Vui và một Niềm Hy Vọng!

Niềm vui và Niềm Hy Vọng của các tín đồ Do Thái là Thiên Chúa thực hiện lời hứa từ rất xa xưa trong lịch sử dân riêng Người là Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại một người đặc biệt. Người ấy chính là Con Thiên Chúa Đấng sẽ xé trời mà xuống trần gian! Niềm Vui và Niềm Hy Vọng của con người và các dân tộc trên thế giới hiện nay là một cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bình và văn minh.  Niềm Vui và Niềm Hy Vọng của các Ki-tô là khám phá ra Thiên Chúa, gặp gỡ được Người và được sống với Người! Điều kiện cơ bản nhất là canh thức và ngóng chờ như đứa trẻ ngóng mẹ về chợ!

                                     

II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Bài đọc 1 (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7) Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống

             (63,16b) Lạy Đức Chúa Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở. (17) Lạy Đức Chúa tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài hãy mau trở lại. (19b) Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.

             (64,2) Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan! (3) Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. (4) Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. (5) Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. (6) Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. (7) Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm nên tất cả chúng con.

2.2 Bài đọc 2 (1 Cr 1,3-9) Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

2.3 Bài Tin Mừng (Mc 13,33-37) Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

               33 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! “

 

III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA

3.1 Dung Mạo của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Đức Chúa và là Cha của ngôn sứ I-sai-a và của mọi tín đồ Do Thái, là Đấng đã xé trời mà ngự xuống trần gian để gặp gỡ con người và làm cho con người tội lỗi được sạch trong và được Người cứu thoát. Người là thần linh duy nhất có cách hành xử như vậy vì Người là Đấng đã dựng nên con người nên không bỏ rơi tạo vật của mình (bài đọc 1).

* Là Chúa Giê-su Ki-tô, nơi Người các tín hữu Cô-rin-tô [và chúng ta] được Thiên Chúa ban tặng ân huệ và được mời gọi sống hiệp thông cùng Thiên Chúa là Cha của họ (bài đọc 2). Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ và dân chúng Do Thái [và chúng ta] là phải canh thức để gặp được Thiên Chúa khi Người  đến (bài Phúc âm).

                        * Là Chúa Thánh Thần, Đấng cùng hành động với Chúa Cha và Chúa Con để giúp các tín hữu khát khao, tỉnh thức để đón mừng Thiên Chúa khi Người xé trời mà ngự xuống.

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):

Giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.”

 

IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA

“Phải coi chừng, phải tỉnh thức” có nghĩa là:

* Luôn sẵn sàng và ngóng đợi để gặp được Thiên Chúa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào mà Người ngự đến/xuất hiện.    

* Luôn tích cực tìm kiếm Chúa trong cuộc sống, bằng/nhờ các phương thế thích hợp: cầu nguyện, đọc, lắng nghe, suy niệm và thực thi Lời Chúa bằng cách làm những việc tốt lành thánh thiện và hữu ích cho bản thân mình và cho tha nhân.    

* Từ bỏ những thứ làm cản trở cuộc “kỳ ngộ” tuyệt vời giữa Thiên Chúa và bản thân. Cũng có nghĩa là sắp sẵn cho mình một hành trang nhẹ nhàng, thanh thoát. 

Mỗi người hãy tự hỏi: “Tôi đã có thái độ và hành động như kể trên chưa?”

 

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

                        [Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ]

5.1 « Lạy Đức Chúa! Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở.» Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và nhìn nhận Người là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.» Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã tha thứ mọi tội lỗi và bất trung của chúng ta!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.» Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, vì nhờ Người mà chúng ta được giầu có về mọi phương diện và được hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi Ki-tô hữu, trước hết là các vị lãnh đạo Giáo Hội, kế đến là tất cả giáo dân chúng ta, biết sống tỉnh thức ngóng chờ và tích cực chuẩn bị đón mừng Thiên Chúa là Đấng sẽ bất ngờ ngự đến!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.5 Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý cầu nguyện chung của tháng 12.2008 là cầu cho Hội Thánh được ơn can đảm phát huy nền văn hóa sự sống qua mọi hoạt động tông đồ và truyền giáo!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.6 Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý truyền giáo của tháng 12.2008 là cầu cho mọi người biểu lộ tình huynh đệ bằng những cử chỉ cụ thể và cho các Ki-tô hữu trong các xứ truyền giáo biết cách làm cho mọi người thấy rằng Con Trẻ sinh ra trong chuồng bò ở Bê-lem là nguồn hy vọng sáng ngời của thế giới!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: