CÁC GIÁM MỤC ĐỨC YÊU CẦU CÁC GIÁM MỤC CỦA HUYNH ĐOÀN PIÔ X NHÌN NHẬN CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xem chi tiết

Advertisements

DIỄN TỪ CỦA ĐTC CHO ỦY BAN ĐỐI THOẠI CÔNG GIÁO-CHÍNH THỐNG

Xem chi tiết

THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Xem chi tiết

VATICAN II, CHÌA KHÓA ĐỂ HIỂU TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

ĐIỆN THƯ CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI GỞI CHO ĐỨC TÂN THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG NGA

Xem chi tiết

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG THƯỜNG TRỰC CỦA CÁC GIÁM MỤC PHÁP VỀ VIỆC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI GIẢI THÍCH VỀ VIỆC BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết