HUẾ CỔ – VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI

bia-hue-co_bia-truoc

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM – LỜI MỞ

NHẬP ĐỀ: TỔNG QUAN VÀ BỐ CỤC

I. CÁC PHÁP ĐÌNH CỦA HUẾ CỔ

1- Phủ Đường Thừa Thiên

2- Bộ Hình

3- Toà Tam Pháp

4- Cửa Ngọ Môn

5- Các Công Trường, Chợ và Đường Phố

6- Phu Văn Lâu

II. CÁC NHÀ TÙ CỦA HUẾ CỔ

1- Doanh Trại Các Võ lâm

2- Cung Quán hay Công Quán

3- Nhà Giam Phủ Thừa Thiên

4- Trấn Phủ, Nhà Giam Các Bị Can

5- Khám Đường, Nhà Giam Các Người Có Án

III. NƠI HÀNH QUYẾT CÁC VỊ TUYÊN TÍN

1- Cống Chém

2- Chợ An Hoà

3- Bãi Dâu

4- Giáo Họ Thợ Đúc

KẾT LUẬN

 

Cha J.B.ROUX

Cha J.B.ROUX

Linh mục Minh Anh chuyển ngữ

%d bloggers like this: