ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II VÀ « THẦN HỌC TRUYỀN THÔNG »

ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II VÀ « THẦN HỌC TRUYỀN THÔNG »

Rôma, 09/02/2009, Zenit – Trong suốt 26 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan-Phaolô II đã khai triển một « nền thần học truyền thông » đích thực : đó là tuyên bố của thần học gia danh dự của Phủ giáo hoàng, ĐHY Georges Marie Martin Cottier, O.P, vào lúc trình bày tác phẩm mới « John Paul II : Development of a Theology of Communication », do Nhà Xuất Bản Vatican phát hành.

Các tác giả, Christine A. MugridgeMarie Gannon, nữ nhà báo Joanna Bogle và ĐHY Cottier đã gợi lên cách thức mà nền thần học này đã ảnh hưởng không chỉ các truyền thông xã hội, nhưng còn thế giới các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện khác nữa.

Các tác giả đã nhìn nhận rằng đang khi mà các mầm mống của một nền thần học như thế đã luôn tồn tại trong suốt lịch sử của Giáo Hội, thì sự phát triển của chúng đã chỉ bắt đầu trong suốt triều đại của giáo hoàng Gioan-Phaolô II và vào một thời kỳ tục hóa đang gia tăng, sự phát triển này sẽ có tính quyết định đối với sứ mệnh phúc âm hóa của Giáo Hội.

ĐHY Cottier cho biết rằng Đức Gioan-Phaolô II, người rộng mở cho mọi hình thức truyền thông, đã rất quan tâm đến vai trò của Chúa Giêsu được nhìn không chỉ như là Đấng Sáng Tạo Lời,  nhưng còn như là « chính Lời đã hóa thành xác phàm ».

Cho dầu Đức Gioan-Phaolô II đã không bao giờ sử dụng thành ngữ « thần học truyền thông » trong suốt triều đại của mình, nhưng một nền thần học truyền thông đã được khai triển. Giáo sư Marie Gannon tuyên bố : « Điều đó là có thể nhờ việc sử dụng các nguyên tắc và phương pháp học loại suy, bởi việc phân tích chất liệu đến từ môi trường giáo hội và môi trường thế tục. Điều đó cho phép nói về một nền thần học truyền thông đích thực ».

Sau cùng, « Catholic Word », một tập hợp của hơn 12 nhà xuất bản, như « Ignatius Press » và « Ascension Press » sẽ phát hành tác phẩm trong thế giới nói tiếng Anh. Đó là tác phẩm đầu tiên được phân phối bởi « Catholic Word » nhân danh Nhà Xuất Bản Vatican.

Xuanbichvietnam

 

%d bloggers like this: