“LẠY CHÚA, CHÚA MUỐN CON LÀM GÌ TRÊN CUỘC ĐỜI CON?”

“LẠY CHÚA, CHÚA MUỐN CON LÀM GÌ TRÊN CUỘC ĐỜI CON?”

Như đã làm từ  5 năm nay, Nhà Xuất Bản của các tu sĩ dòng Claretclaret2 đã tổ chức một cuộc biểu hiện văn hóa để suy nghĩ về việc đánh động các ơn gọi.

Trong số các tham dự viên, có đại diện của Bộ các Dòng Tu và các Hội đời sống tông đồ, nữ tu Enrica Rosanna.

Cha Juan Carlos Martos, nhà thừa sai của Dòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Maria,claret3 tức các tu sĩ dòng Claret, đã giới thiệu tác phẩm có tựa đề: “Mở rộng tâm hồn mình. Sự đánh động các ơn gọi vào một thời kỳ khó khăn nhưng tuyệt vời”.

« Phải nói rằng với tác phẩm này chúng tôi muốn đề nghị một kiểu sư phạm đồng hành các ơn gọi”

“Tôi tin rằng công việc của chúng tôi hệ tại việc tự chất vấn mình…chúng ta có thể làm gì để một bạn trẻ của thời đại chúng ta, thay vì tự đặt câu hỏi “Tôi sẽ làm gì trên cuộc đời tôi?” có thể đặt câu hỏi đó với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trên cuộc đời con?”

Thiên Chúa kêu gọi nhưng tại sao các bạn trẻ không lắng nghe Ngài?

Vì những lý do khác nhau, tôi nghĩ…lý do chính yếu và, tôi tin là lý do gây lo lắng nhất, đó là lòng say mê mình thái quá (narcissisme). claret1Tôi muốn nói rằng vào thời đại chúng ta con người sống đặt trọng tâm vào chính mình. Đó không tốt cũng không xấu. Vâng chỉ lý do như thế, điều đó đưa đến việc không còn lắng nghe những tiếng gần chúng ta, mà một số tiếng đang gõ cửa chúng ta. Có một sự thiếu nhạy cảm to lớn làm ngăn cản lời đáp trả đáp lại những tiếng gọi khác ngoại trừ những tiếng gọi nảy sinh từ sự nhạy cảm riêng của mình, ước muốn riêng của mình, những trực giác riêng của mình hay những sở thích riêng của mình

Xuanbichvietnam

Theo H2ONEWS

Xem video

Advertisements
%d bloggers like this: