TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH TRONG XàHỘI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI

(Zenit 18.05) Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về gia đình đề nghị điều phối và tăng cường trong các giáo những kinh nghiệm mục vụ dành cho các gia đình, thúc đẩy những nghiên cứu tìm tòi cho thấy những lợi thế của một gia đình vững chắc, cũng như những tai hại đổ vỡ trong các gia đình đang bị khủng hoảng. Đề nghị nầy được công bố bởi chủ tịch HĐ,ĐHY Ennio Antonelli,trong một hội nghị về gia đình và sứ mệnh giáo dục của gia đình diễn ra ngày 07.05 tại hội thảo công đồng ở Barcelona. ĐHY Antonelli đã trình bày sơ bộ rằng Hội Đồng sẽ hết sức cố gắng , cùng cộng tác với các HĐ Giám mục,”làm cho công luận nhạy bén về mối quan tâm ủng hộ một chính sách thuận lợi cho gia đình, hầu ngôn ngữ các việc làm vượt trên ngôn ngữ các ý thức hệ”. ĐHY đã đề xuất một vài cách thức hành động mục vụ nhắm tới việc giúp đỡ các gia đình, như là việc lập thành những nhóm các cặp hôn nhân trong giáo xứ, giao cho những cặp được chuẩn bị tốt điều hành, củng cố các phong trào linh đạo và sự dấn thân của các gia đình vào trong những tổ chức có dáng dấp xã hội. Ngài cũng đề nghị rằng việc chuẩn bị hôn nhân được thực hiện dưới hình thức hành trinh khởi đầu khi người nam và người nữ đã tính đến chuyện sống chung trọn đời với nhau. “Phải giúp cho họ khám phá ra thế nào là đời sống Kitô hữu, các lập trường của họ, tương quan với Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh, hành xử trước tiền tài và tình dục, sự tha thứ, tinh thần hy sinh và tầm quan trọng của cầu nguyện”. Ngài cũng khuyến khích việc tổ chức các cuộc gặp gỡ gia đình, đối thoại,cầu nguyện,thân hữu”. Theo ĐHY Antonelli, gia đình hiện nay rất yếu va sự yếu ớt nầy là do các khuynh hướng văn hoá bất lợi cho gia đình và làm hại phẩm giá con người, như là thuyết tương đối, thuyết chủ quan, thuyết vị lợi, chủ nghĩa cá nhân và không còn coi gia đình là cộng đoàn những con người. Đối với ĐHY người Ý nầy, những thiếu sót của gia đình trong nhiệm vụ giáo dục con cái dẫn đến chỗ con cái lớn lên mà không có được những xác tín đạo đức sâu sắc và chúng ấp ủ những lý tưởng nông cạn hời hợt, không có nội dung tinh thần. ĐHY chủ tịch HĐ Giáo Hoàng về gia đình đã tái khẳng định rằng Gia Đình phải chính là nơi triển nở ơn gọi tình yêu, nơi diễn ra khám phá về người khác, một nơi mà người ta học sống hiệp thông và liên đới, khám phá ơn gọi hôn nhân và nhận diện giới tính. Nhưng gia đình cũng phải là nơi sinh sản và giáo dục lòng tin tưởng và yêu mến, nơi người ta học hỏi trở nên chính mình.

Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

Advertisements
%d bloggers like this: