LỜI CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MARIA CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

(đặt vòng hoa và cầu nguyện dưới chân tượng Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, Roma, chiều ngày 8 tháng 12 năm 2006) [ bản dịch Việt Ngữ : Đặng Thế Dũng]

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Ðồng Trinh và Vô Nhiễm Nguyên Tội,

Năm nay cũng vậy, với tâm tình con thảo, chúng con lại đến gặp nhau dưới chân tượng Mẹ, để dâng lên Mẹ lời tôn vinh của cộng đoàn kitô và của thành phố Roma. Chúng con dừng lại cầu nguyện nơi đây, thể theo truyền thống đã được bắt đầu bởi các vị giáo hoàng tiền nhiệm, trong ngày long trọng phụng vụ cử hành lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mầu nhiệm mà từ đó phát sinh niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi người được ơn cứu rỗi. Chúng con kính chào Mẹ và khẩn cầu Mẹ bằng những lời của Sứ Thần gọi Mẹ "Ðấng Tràn Ðầy Ơn Phước" (Lc 1,28); "Ðấng đầy ơn phước" là tên gọi đẹp nhất mà chính Thiên Chúa đã gọi Mẹ từ muôn thuở.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng tràn đầy ơn phước, tràn đầy tình thương Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của đời, Mẹ được Thiên Chúa quan phòng tiền định làm Mẹ của Ðấng Cứu Thế và được liên kết mật thiết với Ðấng cứu thế trong mầu nhiệm cứu chuộc. Trong hồng ân Mẹ được đầu thai vô nhiễm nguyên tội, được chiếu sáng ơn gọi của những môn đệ Chúa Kitô, những kẻ được gọi trở nên thánh thiện và vô tì ố trong tình yêu (x. Eph 1,4) nhờ ân sủng Chúa ban cho. Nơi Mẹ chiếu sáng phẩm giá của mọi con người, luôn quý giá trước nhan Ðấng Tạo Hoá. Lạy Mẹ chí Thánh, ai nhìn về Mẹ thì không đánh mất sự an bình, cho dù những thử thách cuộc đời có thể gay gắt đến thế nào đi nữa. Cho dù phải ưu buồn vì kinh nghiệm tội lỗi làm vẩn đục phẩm vị những con cái Chúa, nhưng ai chạy đến với Mẹ đều khám phá lại nét đẹp của sự thật và tình thương, và gặp lại con đường dẫn về nhà Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng đầy ơn phước, khi Mẹ đón nhận những dự án của Ðấng Tạo Hoá bằng lời thưa Vâng, Mẹ đã mở ra cho chúng con con đường cứu rỗi. Nơi trường học của Mẹ, xin Mẹ hãy dạy chúng con biết nói lên lời thưa vâng của chúng con xin tuân phục thánh ý Chúa. Lời thưa vâng này kết hiệp chúng con với lời thưa Vâng của Mẹ, một lời thưa Vâng không chút dè giữ và không vương bóng tối, lời thưa Vâng mà Thiên Chúa Cha trên trời đã muốn là Ngài cần đến, để sinh ra Con Người Mới, Chúa Kitô, Ðấng cứu thế duy nhất của thế giới và của lịch sử. Xin Mẹ hãy ban cho chúng con lòng can đảm nói "không" trước những cám dỗ gạt gẩm của quyền hành, tiền bạc, và thú vui; xin hãy ban cho chúng con lòng can đảm nói "không" trước những lợi lộc bất chính, trước những tham nhũng và giả hình, trước ích kỷ và bạo lực. Nói "không" với Thần Dữ, hoàng tử lường gạt của thế gian này. Thưa "vâng" với Chúa Kitô, Ðấng hủy diệt quyền lực của sự dữ bằng sức mạnh của tình yêu. Chúng con biết rõ rằng chỉ những tâm hồn đã thống hối trở về với Tình Yêu, là Thiên Chúa, thì mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

[…]

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy tỏ ra là Mẹ của tất cả mọi người; xin Mẹ hãy trao ban cho chúng con Chúa Kitô, niềm hy vọng của thế giới! Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ðấng tràn đầy ơn phước, xin hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ chúng con. Amen.

BTGH

Advertisements
%d bloggers like this: