ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY

Micae-Phaolô TRẦN MINH HUY, pss

ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

2006

ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY

Micae-Phaolô TRẦN MINH HUY, pss

Nihil Obstat:        Fr. Domingo Moraleda, CMF

Imprimi Potest:  Fr. Jose Ma. Ruiz Marquez, CMF

Imprimatur:        Most Rev. Antonio R. Tobias, JCL, DD

                             Bishop

                             Diocese of Novaliches

 

Xuất bản và giữ bản quyền

Học Viện Đời Sống Thánh Hiến tại Á Châu

Institute for Consecrated Life in Asia (ICLA)

U.P. P.O. Box 4, 1101 Diliman, Quezon City

Tel. Nos. 932-0343-44 Fax No.: 932-0346

E-mail: icla@i-manila.com.ph

Webpage: http://icla.claret.org

 

ICLA (Học Viện Đời Sống Thánh Hiến tại Á Châu) là một trung tâm đào tạo cao đẳng của Giáo Hội do các nhà truyền giáo Dòng Claret đề xướng. Ý hướng của ICLA là cống hiến cho các nam nữ tu sĩ của Á Châu một suy tư được bối cảnh hóa và hội nhập văn hóa về đời sống thánh hiến, ngõ hầu giúp họ sống sứ vụ mà họ đã được gọi vào.

 

ISBN 971-501-330-9

ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM NGÀY NAY

Nguyên bản tiếng Anh

Micae-Phaolô TRẦN MINH HUY

Linh mục Xuân Bích

Bản dịch Việt ngữ

Vincentê Trần Minh Thực

Gioan Baotixita Nguyễn văn Hào

Linh mục Ứng viên Xuân Bích

Đọc lại bản dịch và trình bày

Micae-Phaolô Trần Minh Huy

 

ĐỀ TẶNG

Trước hết, tôi hiến dâng công trình này của đời tôi cho Đức Mẹ Lavang. Mẹ đã thay thế mẹ yêu dấu của tôi, sau khi mẹ tôi qua đời và trong suốt cả cuộc đời tôi nơi trần thế này. Mẹ tôi đã dạy tôi yêu thương, tha thứ và lớn lên giữa muôn vàn khó khăn, hiểu lầm và đau khổ.

Thứ hai, tôi muốn hiến dâng công việc ưa thích này cho công cuộc đào tạo linh mục của Giáo Hội Việt Nam, qua Hội Các Linh Mục Xuân Bích, mà ơn gọi là tham dự vào việc đào tạo linh mục, khởi đầu và thường xuyên, của Giáo Hội, đặc biệt cho các chủng sinh được trao phó cho tôi trách nhiệm và chương trình bảo trợ ơn gọi “Cho Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn” mà tôi đã thành lập và tiếp tục điều khiển cho đến nay.

C Á M Ơ N

Lòng biết ơn sâu xa từ đáy lòng tôi đến với Chúa Ba Ngôi, vì đã khấng ban và nuôi dưỡng quà tặng sự sống cho tôi, qua gia đình tôi, nhất là người mẹ quá cố vẫn hằng gần gủi với tôi.

Tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thẩm quyền Giáo Hội và Xã Hội Việt Nam và Phi Luật Tân, các Bề Trên Hội Các Linh Mục Xuân Bích, cách riêng Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Cha Domingo Moraleda, Giám đốc Học Viện Đời Sống Thánh Hiến tại Á Châu, đã cho phép và tạo mọi điều kiện cần thiết cho tôi theo học tại ICLA.

Tôi chân thành cám ơn các giáo sư lão luyện của tôi tại ICLA, vì các giáo trình tuyệt vời của họ đã khơi gợi cho tôi những soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi cám ơn đặc biệt cha Moraleda, người cố vấn cho tôi, nếu không có sự nâng đỡ đặc biệt của ngài, cuốn sách này không thể ra đời. Theo gợi ý của ngài, cuốn sách này đến từ luận văn ra trường của tôi, mà tôi đã cống hiến tất cả thời giờ và mối quan tâm của tôi.

Mặc dù tôi đã làm việc rất căng mỗi ngày trong suốt hai năm hồng ân tại ICLA, luôn luôn nghĩ đến các chủng sinh được giao phó cho tôi trách nhiệm, tôi không thể tránh được các thiếu sót. Vì vậy, tôi rất biết ơn những người sẽ giúp tôi sửa chữa, trau chuốt và cập nhật hóa công cuộc này của toàn thể Dân Chúa. Nếu công việc khiêm tốn của tôi sẽ được sử dụng, ngay cả chỉ một phần rất nhỏ, vì vinh danh Chúa và lợi ích của Giáo Hội, tôi rất hạnh phúc và đã được tưởng thưởng rồi.

Tạ ơn Chúa và cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ngợi khen Chúa!

Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss

L Ờ I  T Ự A

Nuôi dưỡng tiến trình canh tân đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần khởi sự, qua Công Đồng Vaticanô II, là thách đố quan trọng nhất cho các chủ chăn của Giáo Hội, suốt thời kỳ hậu công đồng cho đến thời đại chúng ta. Một trong những mối quan tâm nghiêm túc nhất của các ngài là công cuộc đào tạo thiêng liêng toàn diện cho các linh mục tương lai, những vị lãnh đạo phục vụ của các cộng đồng kitôgiáo, bởi vì công cuộc canh tân Giáo Hội tùy thuộc phần lớn ở sứ vụ linh mục, được tác động bởi Thần Khí Đức Kitô.

Đàng khác, hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam và những thực tại thay đổi nhanh chóng của thế giới toàn cầu hóa đưa ra nhiều thách đố và cơ hội khả dĩ trong lãnh vực đào tạo. Làm sao chuẩn bị các linh mục tương lai có khả năng đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Giáo Hội và Xã Hội trong bối cảnh Việt Nam ngày nay?

Cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, một linh mục Xuân Bích, với nhiều năm dài kinh nghiệm trong tiến trình đào tạo các chủng sinh địa phận Việt Nam, đã nghiêm chỉnh cố gắng tiếp lại sinh khí cho công cuộc đào tạo thiêng liêng cho các linh mục tương lai của Việt Nam. Ngài mô tả cho thấy một công cuộc đào tạo thiêng liêng được đổi mới, cá nhân hóa và bối cảnh hóa cho các linh mục Việt Nam trong các thông số của khoa Giáo Hội học về hiệp thông và sứ vụ của Công Đồng Vaticanô II, cùng những hướng dẫn của Huấn Quyền Giáo Hội, ở mọi cấp độ hoàn vũ, Á châu và Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, với một sự nhạy cảm đặc biệt, công cuộc đào tạo các linh mục Việt Nam tương lai về sự cộng tác với giáo dân và đối thoại với các nền văn hóa, với tín đồ của các tôn giáo truyền thống khác, với người nghèo và với những người cộng sản, thể theo tình hình đặc biệt của Giáo Hội Việt Nam.

Khuôn mẫu của các linh mục Việt Nam tương lai là Chúa Giêsu Nadarét. Công cuộc đào tạo sẽ là một thứ hành trình thiêng liêng, một tiến trình đồng hình đồng dạng hóa các ứng sinh với khuôn mẫu. Theo tiến trình thiêng liêng này, vị linh mục tương lai được nhắm đến phải là một con người của Thiên Chúa, thấm nhuần sâu xa vừa thiêng liêng vừa nhân bản, trong những mối tương quan hài hòa, quân bình và trưởng thành với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân và với tạo thành, trong viễn ảnh cánh chung của Nước Thiên Chúa.

Tác giả cống hiến một hành trình thiêng liêng rất thích hợp cho giai đoạn đào tạo khởi đầu và đào tạo thường xuyên. Phải xác tín rằng cuốn sách này là một món quà quí giá cho Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt cho những ai dấn thân vào sứ vụ tế nhị của công cuộc đào tạo và cho chính các chủng sinh. Xuyên qua từng dòng từng đoạn của nó, chúng ta có thể khám phá thấy một công cuộc tra cứu và học hỏi nghiêm túc các hướng dẫn của Giáo Hội trong lãnh vực đào tạo linh mục tương lai, nhưng trên hết, chúng ta có thể đánh giá cao tình yêu sâu xa của tác giả đối với Giáo Hội, các chủng sinh và linh mục Việt Nam.

Linh mục Domingo Moraleda, CMF

Giám Đốc ICLA

mục lục

Đề tặng

iv

Cám ơn

v

Lời tựa

vii

Mục lục

x

Dẫn Nhập

1

Lược tóm

12

PHẦN I

BỐI CẢNH NỀN TẢNG, NHỮNG THÁCH Đố, CƠ HỘI khả DĨ CỦA VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CHO CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TẠI VIỆT NAM

 

chương i

Xã HỘI VIỆT NAM

 

A. Bối Cảnh Lịch Sử Liên Hệ Đến Thời Phong Kiến

18

Nguyên Do Gây Hiểu Lầm Và Bách Hại Tôn Giáo

a. Ý Nghĩa Đích Thực Của Đạo Ông Bà

19

b. Vai Trò Tối Cao Của Ông Trời

21

c. Lối Hiểu Nguy Hại

22

d. Đường Hướng Mới và Cơ Hội Mới

23

e. Lý Do Chính Trị Của Những Căng Thẳng, Xung Đột Và Bách Hại

24

B. Bối Cảnh Lịch Sử Liên Hệ với Giai Đoạn Cộng Sản

1. Mối liên hệ giữa Giáo Hội Việt Nam và Chính quyền Cộng Sản

a. Giai Đọan Đối Đầu

25

b. Giai Đọan Hiểu Biết Và Cộng Tác

27

c. Những Trăn Trở Mâu Thuẩn Do Hoàn Cảnh Mới Gây Nên

29

d. Dấu Chỉ Của Niềm Hy Vọng

2. Độc Quyền Giáo Dục Tại Việt Nam

30

3. Một Kiểu Tôn Giáo Mới

31

4. Phục Hồi Tôn Giáo Bình Dân

32

5. Phản Ứng Bằng Niềm Cậy Trông Thành Tín

33

C. Nhân Tố Văn Hoá Trong Tâm Thức Dân Tộc

1. Từ Ngữ Uyển Chuyển Ẩn Giấu Cảm Xúc Chân Thật

33

2. Phân Biệt Giữa Phục Tùng Miễn Cưỡng Và Vâng Lời Thật Lòng

34

3. Đặc Điểm Địa Phương Trong Quê Hương

35

4. Khuyến Cáo Hữu Ích Cho Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

36

CHƯƠNG II

GIÁO HỘI VIỆT NAM

VỚI CÁC CHỦNG VIỆN VÀ HÀNG GIÁO SĨ

 

A. Quan Điểm của Các Lãnh Đạo Giáo Hội Việt Nam

37

B. Sáu Đại Chủng Viện Cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

39

C. Khó Khăn Trong Việc Tuyển Nhận và Đào Tạo

1. Tiến Trình Tuyển Nhận Chủng Sinh

41

2. Các Nhà Đào Tạo Và Việc Đào Tạo

42

D. Hội Nghị Các Đại Diện Chủng Viện Hai Năm Một Lần

1. Hoạt Động Của Các Đại Diện Tại Các Cuộc Họp

43

2. Đề Nghị của Các Đại Diện Đối Với Chính Quyền

44

3. Đề Nghị Của Các Đại Diện Với Lãnh Đạo Giáo Hội

45

E. Then Chốt của Vấn Đề Thiếu Người Đào Tạo

1. Thực Tế Đòi Hỏi Nhiều Nỗ Lực Hơn

46

2. Giải Pháp Hiện Tại và Hy Vọng ở Tương Lai

47

F. Nhìn Tổng Quát về Các Chủng Sinh Việt Nam

1. Mong chờ và Hy vọng của Gia đình Chủng sinh

48

2. Chủng sinh Ngoại trù hoặc không chính thức

49

3. Đòi Hỏi Của Giáo Hội Và Khó Khăn Của Ứng Sinh

50

4. Vấn Đề Tuyển Sinh Và Thủ Tục Vào Chủng Viện

a. Số Chủng Sinh Bị Hạn Chế

b. Chất lượng thấp về Trình độ tri thức

c. Vấn Đề Mối Liên Hệ và Đời Sống Độc Thân

52

d. Khiếm Khuyết Mang Tính Xã Hội:

Gian Lận và Thiếu Lương Thiện

54

e. Thương Lượng Tế Nhị

f. Chủng Sinh Tốt Nghiệp Và Chức Linh Mục

55

G. Tình Trạng Hiện Nay của Các Linh Mục Việt Nam

1. Cái Nhìn Tổng Quát

56

2. Những Khía Cạnh Tích Cực

57

3. Những Khía Cạnh Tiêu Cực

58

4. Viễn Ảnh Đào Tạo Chủng Sinh

60

CHƯƠNG III

VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG HIỆN NAY

Ở CÁC CHỦNG VIỆN VIỆT NAM

 

A. Chương Trình Tiêu Chuẩn Đào Tạo Thiêng Liêng

1. Lý Thuyết

62

2. Thực Hành Thiêng Liêng

63

3. Sự Nâng Đỡ Cần Thiết

B. Việc Tự Đánh Giá của Các Chủng Sinh

64

C. Việc Áp Dụng Chương Trình Này Trên Thực Tế

66

D. Trở Lực Trong Tiến Trình Phát Triển Thiêng Liêng

67

E. Việc Lượng Định Hằng Năm

70

F. Nhu Cầu Phải Tiến Bộ Liên Tục

73

phần ii

những giáo huấn của hội thánh về việc đào tạo thiêng liêng cho các chủng sinh

 

CHƯƠNG IV

GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH HOÀN VŨ

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG

 

A. Tài Liệu của Công Đồng Vaticanô II

1. Đào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)

77

2. Sứ Vụ và Đời Sống Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

79

B. Các Tài Liệu của Toà Thánh

1. Những Mục Tử Như Lòng Mong Ước (Pastores Dabo Vobis)

82

2. Hội Thánh tại Á Châu

a. Những Ưu Tiên của Hội Thánh tại Á Châu

84

b. Đào Tạo Thiêng Liêng cho Các Chủng Sinh

85

3. Lược Đồ Cơ Bản cho Việc Huấn Luyện Linh Mục

(Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis)

a. Những Nguyên Tắc Chỉ Đạo Tổng Quát

86

b. Những Khía Cạnh Cụ Thể

88

4. Đào Tạo Thiêng Liêng Trong Các Chủng Viện

92

C. Giáo Huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

1. Đóng Góp của Khoa Tâm Lý Vào Đào Tạo Linh Mục

a. Đóng Góp Thích Đáng và Hạn Chế của Khoa Tâm Lý Trong Tiến Trình Đào Tạo Linh Mục

94

b. Đào Tạo Thiêng Liêng Và Đời Sống Độc Thân

2. Chuẩn Bị Vững Chắc Cho Các Linh Mục

95

3. Việc Đào Tạo Thiêng Liêng Thích Ứng với Những Thách Đố Truyền Giáo

96

D. Giáo Huấn của Đức Bênêđitô XVI

1. Chúa Giêsu Kitô Là Chuẩn Mực Chân Thực

97

2. Hội Thánh Không Sợ Tương Lai

98

3. Mở Rộng Cửa cho Chúa Kitô

99

CHƯƠNG V

GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG

 

A. Phương Hướng Cụ Thể của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC)

100

1. Khuôn Mặt Á Châu của Linh Mục

a. Chức Linh Mục Trung Tâm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ

101

b. Linh Mục, Người của Hội Thánh

c. Cuộc Sống Và Vai Trò Của Linh Mục Trong Bối Cảnh Á Châu

102

2. Các Khía Cạnh của Tiến Trình Đào Tạo

a. Kiểu Mẫu và Phương Pháp Đào Tạo Ứng Viên

b. Phẩm Chất Thiết Yếu của Người Đào Tạo

104

c. Cần Có Đường Lối Lượng Định Hiệu Quả

105

3. Đời Sống Cầu Nguyện trong Việc Đào Tạo Thiêng Liêng cho Các Chủng Sinh

a. Ý Nghĩa Sống Còn của Cầu Nguyện

106

b. Tương Tác Giữa Các Cách Thức Cầu Nguyện Kitô Giáo và Á Châu

107

B. Chỉ Thị và Nguyên Tắc Chỉ Đạo của HĐGMVN

108

CHƯƠNG VI

ÁP DỤNG GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH VÀO VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CHO CÁC CHỦNG SINH

 

A. Viển Aûnh Chức Linh Mục Aùp Dụng Vào Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

113

1. Linh Mục, Người Được Chúa Thánh Thần Thánh Hiến, Chiếm Hữu và Hướng Dẫn

115

2. Linh Mục, Con Người Đạo Đức và Cầu Nguyện

116

3. Linh Mục, Con Người của Linh Thánh

118

4. Linh Mục, Người Có Nền Tảng Thánh Kinh Vững Chắc

119

5. Linh Mục, Người Mở Ra cho Tình Hiệp Thông

121

6. Linh Mục, Người Dấn Thân Truyền Giáo

122

7. Linh Mục, Người của Đối Thoại

124

8. Linh Mục, Người của Truyền Thông Xã Hội

125

9. Linh Mục, Người Nhạy Bén với Đổi Thay Xã Hội

126

10. Linh Mục, Người Của Tác Vụ Ngôn Sứ

127

B. Linh Đạo và Thần Học về Chức Linh Mục

1. Linh Đạo về Chức Linh Mục

128

2. Thần Học về Chức Linh Mục

131

C. Hình Ảnh và Căn Tính của Linh Mục

132

Cross (Thập Giá)

133

Humanity (Nhân Tính)

134

Reconciliation (Hoà Giải)

Interiority (Nội Tâm)

135

Servanthood (Phục Vụ như Tôi Tớ)

136

Teacher (Thầy Dạy)

137

D. Nâng Đỡ và Nuôi Dưỡng Thiêng Liêng

138

PHẦN BA

ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM ngày NAY

 

CHƯƠNG VII

BỐI CẢNH Hóa ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CHO CÁC

LINH MỤC VIỆT NAM TƯƠNG LAI

 

A. Trong Viễn Aûnh Giáo Hội Học của Vaticanô II

145

B. Trong Viễn Aûnh Truyền Giáo

1. Tính Khẩn Thiết của Việc Truyền Giáo với Giáo Hội Việt Nam Hôm Nay

147

2. Nguồn Gốc và Mẫu Mực: Sứ Vụ của Chúa Giêsu

a. Sứ Vụ của Chúa Giêsu trước Phục Sinh

b. Sứ Vụ của Chúa Giêsu sau Phục Sinh

149

c. Bản Chất của Giáo Hội là Truyền Giáo

150

3. Đối Thoại, Con Đường Thích Hợp để Sống và Thi Hành Sứ Vụ Truyền Giáo

4. Trở Nên Những Thừa Sai Hăng Say và Hiệu Quả

151

C. Trong Viễn Ảnh Cộng Tác Với Giáo Dân

1. Quan tâm mới, Cái Nhìn Mới

152

2. Cộng Tác với Người Giáo Dân Nói Chung

154

3. Cộng Tác với Phụ Nữ, Nữ Giáo Dân và Nữ Tu

156

4. Kiểu Mẫu Đào Tạo ICLA

157

5. Viển Ảnh và Đề Nghị của FABC

159

D. Trong Viễn Ảnh Đối Thoại

1. Thái Độ và Chỉ Đạo của Đức Bênêđitô XVI

160

2. Đối Thoại với Các Nền Văn Hoá

161

3. Đối Thoại Liên Tôn

164

4. Hiện Diện với Người Nghèo:

166

5. Đối Thoại với Người Cộng Sản

168

a. Những Lý Do Đối Thoại với Người Cộng Sản

1) Sứ Vụ Của Chúa Giêsu Và Sứ Vụ Của Hội Thánh

169

2) Đòi Hỏi Của Tin Mừng

170

3) Định Hướng Lịch Sử Của Nhân Loại Trong Thời Đại Chúng Ta

171

4) Sự Biến Chuyển Của Nhận Thức Và Các Mối Liên Hệ

172

b. Những Tiêu Chí Của Cuộc Đối Thoại Này

1) Khuyến Cáo Của Đức Gioan Phaolô II

174

2) Thái Độ Của Các Giám Mục Việt Nam

177

3) Sự Cảm Thông Của FABC

c. Đường Lối Đối Thoại Thích Hợp với Người Cộng Sản

1) Nhìn Nhận Những Quyền Bính Dân Sự

180

2) Bác Bỏ Đối Thoại ở Mức Độ Ý Thức Hệ

182

3) Đối Thoại Bằng Cuộc Sống Và Hành Động Với Người Cộng Sản

183

4) Đối Thoại Bằng Cách Làm Chứng Cho Tình Yêu Thiên Chúa

184

5) Một Số Dữ Liệu Thống Kê

d. Con Đường Hy Vọng Đã Được Mở Ra

185

CHƯƠNG VIII

GIAI ĐOẠN TIỀN CHỦNG VIỆN THĂNG TIẾN, THẨM TRA VÀ ĐÓN NHẬN

 

A. Cộng Tác Hữu Hiệu Ở Cấp Giáo Phận

1. Giai đọan Chuẩn bị các ứng sinh gia nhập Chủng viện

188

a. Cam Kết Khởi Đầu Của Ứng Sinh

189

b. Dữ Kiện Cá Nhân Của Ứng Sinh

190

c.Sự Dấn Thân Không Thể Thiếu Của Giám Mục Giáo Phận

192

B. Đánh Giá Và Thanh Lọc Để Nhận Vào Chủng Viện

a. Hoàn Cảnh Gia Đình

193

b. Sức Khoẻ Thể Lý Và Tâm Lý

195

  1. Đời Sống Thiêng Liêng Và Luân Lý

d. Việc Linh Hướng Và Tham Vấn Tâm Lý

196

C. Phân Định Ơn Gọi

a. Hai Yếu Tố Giúp Nhận Định Ơn Gọi

1) Ý ngay lành

2) Động Lực Thúc Đẩy Ý Hướng

198

b. Cam Kết Tự Biến Đổi Và Cam Kết Cho Sứ Vụ

199

chương IX

GIAI ĐOẠN CHỦNG VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO thiêng liêng

 

A.Chương Trình Tổng Quát Trong Tiến Trình Đào Tạo Của Chủng Viện.

201

i. Đào Tạo Thiêng Liêng

1. Chuẩn Mực Của Đào Tạo Thiêng Liêng.

a. Cấp Độ Cá Nhân

203

b. Cấp Độ Giáo Hội Và Truyền Giáo

ii. Việc Linh Hướng

1. Định Nghĩa

204

2. Những Nguyên Tắc Chung

205

1. Ba Vấn Đề Cơ Bản Và Quyết Định

· Biết Mình

· Vấn Đề Sự Thân Mật Và Tính Dục

· Quyền bính

207

2. Đánh Giá Động Lực Nội Tâm

a. Tính Hấp Dẫn Của Ơn Gọi

b.Biểu Lộ Cụ Thể Của Ý Hướng Ngay Lành

209

D. Đời Sống Cầu Nguyện Và Đời Sống Nội Tâm

1. Định Hướng Căn Bản Cho Đời Sống Thiêng Liêng Sâu Xa

210

2. Ba Đặc Tính của Cầu Nguyện:

a.Lời Cầu Nguyện Kitô Giáo

213

b.Lời Cầu Nguyện Tông Đồ

214

c. Lời Cầu Nguyện Mục Vụ

216

3. Phương Tiện Sư Phạm Trong Việc Huấn Luyện Cầu Nguyện

a. Các Trách Nhiệm

217

b. Những Nơi Chốn

218

c. Các Thời Khắc

219

4. Sự Thinh Lặng: Điều Kiện Thiết Yếu Cho Đời Sống Nội Tâm

a.Ý Nghĩa và Mục Đích của Thinh Lặng

220

b.Giá Trị của Thinh Lặng

221

c.Những Thách Đố của Thinh Lặng

222

d.Những Phương Tiện Thuận Lợi Cho Việc Giữ Thinh Lặng

+ Thinh Lặng trong Phụng Vụ

223

+ Thinh Lặng Trong Nhà

224

+ Thinh Lặng trong Những Ngày Cấm Phòng hay Tĩnh Tâm

225

  1. Những Hình Thức Cầu Nguyện

a. Liên Quan Đến Lời Chúa

1) Lời Chúa

226

2) Lectio Divina

227

3) Phụng Vụ Các Giờ Kinh

228

4) Nguyện Gẫm

229

5) Đọc Sách Thiêng Liêng

230

b. Biểu Tượng và Nghi Thức

1) Bí Tích Thánh Thể

231

2) Bí Tích Sám Hối

3) Lòng Sùng Kính Đức Maria

233

  1. Những Cách Cầu Nguyện Của Người Á Châu Và Việt Nam

a. Từ Những Kinh Nghiệm Cầu Nguyện Trong Quá Khứ

234

b. Đến Cầu Nguyện Trong Bối Cảnh Của Á Châu

235

c. Ích Lợi của Cách Cầu Nguyện Á Châu

236

d. Cầu Nguyện Tập Trung Và Niềm Vui Thiêng Liêng

238

e. Vượt Qua Những Khó Khăn và Kiên Trì Trong Đời Sống Cầu Nguyện

240

7. Để Thành Người Lãnh Đạo Cầu Nguyện

a. Học Làm Sao Chủ Sự Cầu Nguyện

241

b. Học Hướng Dẫn Dân Chúa Trong Hành Trình Thiêng Liêng của Họ

243

B. Cơ Cấu Của Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

1. Việc Đào Tạo và Toà Trong/Toà Ngoài

a. Định Nghĩa Từ Ngữ

b. Toà Trong

244

c. Toà Ngoài

245

2. Tiến Trình và Sự Tương Tác Giữa Hai Tòa

a. Khác Biệt Nhưng Bổ Túc Cho Nhau

246

b. Thực Hành Chuyên Biệt

247

c. Khác Biệt

248

C. Những Tác Nhân Đào Tạo

1. Cộng Đoàn Giáo Dục

250

2.Chính Ứng Sinh

252

3.Các Nhà Đào Tạo

a. Chúa Giêsu, Gương Mẫu Của Nhà Đào Tạo

253

b. Vai Trò và Sự Hiệp Nhất của Đội Ngũ Đào Tạo

254

c. Cần Những Nhà Đào Tạo Có Phẩm Chất

256

4. Vị Linh Hướng

a.Vai Trò Thiết Yếu của Chúa Thánh Thần

257

b. Vai Trò Quan Trọng của Vị Linh Hướng

258

c. Nguyên Tắc Khi Cần Thay Đổi Vị Linh Hướng

260

5.Vị Giám Đốc và Hội Đồng

261

6.Nhóm Nhỏ Các Bạn Đồng Môn

262

7.Môi Trường Thực Tập Mục Vụ

266

G. Đánh Giá và Giới Thiệu Chịu Chức

269

1. Tiến Trình Đánh Giá Hàng Năm của Hội Đồng Chủng Viện

270

2. Tự Đánh Giá Hàng Năm của Chủng Sinh

272

3.Đánh Giá Chung Cuộc và Giới Thiệu Chịu Chức

273

4.Ứng Sinh Không Thích Hợp với Chức Linh Mục

275

chương X

GIAI ĐOẠN HẬU CHỦNG VIỆN – NĂM NĂM ĐẦU TIÊN TRONG SỨ VỤ LINH MỤC: NHỮNG MỐI TƯƠNG QUAN HÀI HOÀ, QUÂN BÌNH VÀ TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC

 

A. Đối Mặt Thực Tế và Những Nhu Cầu Căn Bản

1. Những Thực Tế Không Mong Đợi

280

2. Những Nhu Cầu Cơ Bản Và Thường Xuyên Của Hội Thánh

281

a. Ở Cấp Độ Cá Nhân

283

b. Ở Cấp Độ Giáo Hội

3. Trách Nhiệm và Đóng Góp của Chủng Viện

284

B. Những Tương Quan và Trợ Giúp

1. Tương Quan Với Chính Mình

286

2. Tương Quan Với Người Khác

a. Tương Quan với Giám Mục Bản Quyền

288

b. Tương Quan Giữa Linh Mục Với Nhau

289

c. Tương Quan Với Giáo Dân Nam Cũng Như Nữ

290

d. Tương Quan Với Phụ Nữ: Trợ Lực Hay Là Vấn Đề Cho Cuộc Sống Và Sứ Vụ Của Linh Mục?

291

e. Tương Quan Với Các Nữ Tu: Phải Khôn Ngoan Và Tỉnh Thức

294

f. Tìm Những Con Đường Tương Quan Tốt

1) Linh Mục Trong Tương Quan Với Mẹ Và Chị Em Của Mình

297

2) Hãy đối xử với các Cụ Bà như là mẹ mình, và với các thiếu nữ như chị em mình với tấm lòng trong sạch” (1 Tm 5,2):

298

3) Nhìn Vào Cách Ứng Xử Của Chúa Giêsu Và Mối Tương Quan Hài Hoà Của Ngài Với Phụ Nữ

299

3. Tương Quan Với Thiên Nhiên

300

C. Tương Quan Với Thiên Chúa và Sự Trợ Giúp

1. Chúa Giêsu Nadarét, Đường Tới Chúa Cha

302

2. Thánh Thể, Chúa Giêsu Lương Thực Hiện Diện

304

3. Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của Linh Mục

309

KẾT LUẬN

 

I. Những Khám Phá

A. Bối Cảnh Nền Tảng, Thách Đố và Cơ Hội Khả Dĩ Trong Việc Đào Tạo Thiêng Liêng ở Việt Nam

1. Bối Cảnh Lịch Sử Thời Phong Kiến

2. Bối Cảnh Lịch Sử Thời Cộng Sản

316

B. Liên Quan Tới Giáo Huấn của Hội Thánh

1. Chỉ Dẫn Nổi Bật của Hội Thánh Hoàn Vũ

2. Hướng Đi Và Những Chỉ Dẫn Cụ Thể Của Hội Thánh Địa Phương

317

3. Hòa Nhập Giáo Huấn của Hội Thánh

4. Bối Cảnh Hóa Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

318

C. Những Yếu Tố Đặc Biệt Giúp Chủng Sinh Trở Thành Thừa Tác Viên Hữu Hiệu

1. Đào Tạo Thiêng Liêng Trong Giai Đoạn Tiền Chủng Viện

2. Giai Đoạn Đào Tạo và Tự Đào Tạo Thiêng Liêng ở Chủng Viện

a. Đào Tạo Thiêng Liêng

319

b. Đời Sống Cầu Nguyện và Đời Sống Nội Tâm

c. Cấu Trúc của Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

320

d. Đánh Giá và Giới Thiệu Cho Chịu Chức

  1. Năm Năm Đầu Tiên Làm Linh Mục của Thời Kỳ Hậu Chủng Viện

321

II. Những ĐỀ NGHỊ Thực Hành

A. Liên Quan Tới Bối Cảnh và Các Thách Đố

1. Hiểu đúng đắn về việc thờ kính tổ tiên

2. Đi xa hơn các yếu tố văn hoá và tâm thức

3. Sứ vụ loan báo Tin Mừng

322

B. Liên Quan tới Giáo Huấn của Hội Thánh

1. Thực Thi Giáo Huấn của Giáo Hội

2. Hướng đi và những chỉ dẫn cụ thể

323

C. Bối Cảnh Hóa Việc Đào Tạo Thiêng Liêng

D. Những Yếu Tố Đặc Biệt Giúp Chủng Sinh Trở Thành Những Thừa Tác Viên Hiệu Năng

1. Chuẩn Bị Những Ứng Viên Có Phẩm Chất

2. Nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và nội tâm

324

3. Phải đáp ứng với thực tại đổi thay

4. Thăng Tiến Các Tương Quan và Hợp Tác

325

PHỤ TRƯƠNG

VIỆC TỰ ĐÀO TẠO CỦA CHỦNG SINH

I. Bản Câu Hỏi Tự Vấn

a. Những Điều Kiện Bên Ngoài

1) Môi Trường Xã Hội

326

· 2) Gia Đình Tôi

3) Töông Quan Vôùi Caùc Linh Muïc Quen Bieát

327

· 4) Tương Quan Với Người Khác Phái

· b. Những Điều Kiện Tự Nhiên

· 1) Sức Khoẻ Của Tôi

2) Tính Tình Cuûa Toâi

328

· 3) Trí Khôn Của Tôi

· 4) Năng Khiếu và Khả Năng Của Tôi

· c. Những Điều Kiện Thiêng Liêng

· 1) Tinh Thần Tự Hiến

2) Tinh Thần Trách Nhiệm

329

3) Tinh Thần Đời Sống Thiêng Liêng

330

· 4) Tinh Thần Đức Tin

· 5) Tinh Thần Cộng Tác

· 6) Tinh Thần Vâng Phục

7) Tinh Thần Nghèo Khó

331

· 8) Tinh Thần Thanh Khiết

9) Tinh Thần Phụng Vụ

332

· 10) Tinh thần Mục Vụ

11) Tinh Thần Lao Động Chân Tay

333

II. BẢN CÂU HỎI GÂY Ý THỨC

a. Những Câu Hỏi Tổng Quát

334

b. Những Vấn Nạn Được Nhắm Đến

335

c. Những Điều Đặc Biệt Khác

336

III. CHỦNG SINH TỰ ĐÁNH GIÁ

a. Tự Đánh Giá Trong Năm Học Chính Quy Của Giai Đoạn Đào Tạo Chủng Viện

1) Đào Tạo Nhân Bản và Thiêng Liêng Trong Cộng Đoàn

337

2) Đào Tạo Tri Thức

3) Phân Định Ơn Gọi

338

4) Kết Luận Của Việc Tự Đánh Giá

339

b. Ứng Sinh Tự Đánh Giá Sau Năm Thực Tập Mục Vụ

1) Ở Chiều Kích Cá Nhân

339

2) Trong Tương Quan Với Người Khác

3) Cho Sứ Vụ Tương Lai

4) Về Đời Sống Độc Thân

340

5) Hướng Tới Chức Linh Mục

341

c. Ứng Sinh Tự Đánh Giá Vào Năm Thần Học Cuối Cùng

1) Chuẩn Bị Để Được Gọi Chịu Chức

342

2) Về Sự Độc Thân Suốt Đời, Đời Sống Giản Dị và Đức Công Bằng

343

3) Lòng Nhiệt Thành Tông Đồ

4) Nội Tâm Hóa Đào Tạo Chủng Viện

344

B. ỨNG SINH HỌC TRỞ THÀNH MỘT VỊ LINH HƯỚNG TỐT

I. Việc Linh Hướng và Phân Định Thiêng Liêng

345

II. Phân Định Thiêng Liêng Là Gì ?

346

III. Linh Hướng Là Gì?

347

a. Tầm Quan Trọng Của Việc Phân Định Thiêng Liêng Và Linh Hướng

348

b. Ba Mối Tương Quan Trong Linh Hướng

1) Tương Quan Giữa Chủng Sinh Với Chúa

2) Mối Tương Quan Giữa Chúa Và Vị Linh Hướng

350

3) Tương Quan Chủng Sinh Và Vị Linh Hướng

351

IV. Những Nguyên Tắc Linh Hướng

352

V. Nội Dung Và Tiến Trình Các Buổi Gặp Linh Hướng

· a. Lắng Nghe

b. Chú Tâm vào Hình Ảnh Thiên Chúa

353

· c. Giúp Làm Sáng Tỏ Kinh Nghiệm

· d. Nhận Ra và Làm Sáng Tỏ Hệ Thống Giá Trị

· e. Khẳng Định Và Thách Đố

· f. Giáo Huấn Và Hội Nhập

354

· g. Trách Nhiệm

· h. Trợ Giúp Trong Lúc Khó Khăn

· i. Cầu Nguyện

355

VI. Các Đức Tính của Vị Linh Hướng Tốt.

355

VII. Những Gì Vị Linh Hướng Phải Tránh?

358

VIII. Những Gì Vị Linh Hướng Phải Làm?

359

C. TÂM LÝ HỌC VÀ VIỆC ĐÀO TẠO ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN CHO CHỦNG SINH

I. Hậu Quả Tai Hại của Lạm Dụng Tình Dục

360

II. Kiểm Tra Tâm Lý

1. Ý Nghĩa và Những Giới Hạn

361

2. Tiến Trình

363

3. Vai Trò của Khoa Tâm Lý Ttrong Việc Tuyển Lựa và Đào Tạo Chủng Sinh

364

4. Những Vấn Đề Liên Quan Sự Độc Thân

367

SÁCH THAM KHẢO

372

DẪN NHẬP

Thế giới hiện đại, với hiện tượng toàn cầu hoá và môi trường kỹ thuật của nó, có ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống mọi người trên mọi lãnh vực xã hội và tôn giáo. Bên cạnh những lợi thế tích cực, sự xâm nhập của phong trào tục hoá, với nền văn hoá duy vật và hưởng thụ, đã tác động vào tinh thần con người và tạo nên một cuộc khủng hoảng trầm trọng với nền văn minh. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi mọi thành phần trong Hội Thánh và xã hội cùng “xây dựng một nền văn minh tình thương, được đặt nền tảng trên những giá trị phổ quát là hoà bình, công lý, liên đới và tự do.”[1]

Những truyền thống tôn giáo cũng như những giá trị xã hội của Á Châu cũng không thoát khỏi những tác động tiêu cực ấy do bầu khí toàn cầu hoá và chủ nghĩa tiêu thụ. Xã hội Việt Nam cũng phải chịu chung bầu khí này với những ảnh hưởng hết sức phức tạp của ý thức hệ cộng sản. Đức Gioan Phaolô II cảm thông: “Trên những mảnh đất vốn vẫn được xem như là vùng đất của sự hài hoà, thì ý thức hệ này, rất hấp dẫn trên lý thuyết, vì nó có vẻ thật tốt khi muốn hoàn thiện lịch sử, hay xây dựng một thế giới tự do, bình đẳng và công bằng, nhưng trên thực tế lại chỉ có bất lương và tham nhũng. Và “người trẻ bị hụt hẫng (trong những thực tại như thế) khi nhìn về tương lai.”[2] Những thực tại này đòi hỏi khẩn thiết phải canh tân đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Công đồng Vaticanô II xác tín rằng “công cuộc canh tân này phần lớn tuỳ thuộc sứ vụ linh mục đã được Thánh Linh Chúa Kitô thúc đẩy” và Công đồng “long trọng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc đào tạo linh mục.”[3]

Sứ vụ quan trọng nhất của Hội Thánh là sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Để thi hành sứ vụ này, Hội Thánh tại Á Châu buộc phải tổ chức và làm cho nhân sự của mình có khả năng giới thiệu Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế với một gương mặt Á Châu, vì “chính Đức Kitô muốn là và muốn trở thành người Châu Á hơn.”[4] Nhắc tới nguồn gốc Châu Á của Chúa Giêsu, Đức Hồng Y Paul Shan Kuo-hsi cũng đã nói rằng “Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra tại Châu Á, lại được giới thiệu với chúng ta, những người Châu Á, như là một người Châu Âu. Giờ đây là lúc chúng ta trả lại cho Ngài gương mặt Châu Á và giới thiệu Ngài như là người Châu Á cho những người Châu Á, qua những đường hướng và tư tưởng của Á Châu.”[5]

Trong cái nhìn Kitô học từ dưới lên, Đức Giêsu Nadarét được giới thiệu như là bậc thầy khôn ngoan, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” là tôi tớ đau khổ, là người thợ, người chữa bệnh, người an ủi, vị ngôn sứ của mọi người, và là người giải phóng,… những hình ảnh thật gần gũi và dễ hiểu, dễ được người Châu Á chấp nhận vì hầu hết họ là những người sống trong cảnh đói nghèo, thất học, bị coi thường, bị ngược đãi, bị đàn áp và trong chừng mực nhất định, họ bị bách hại, đặc biệt là phụ nữ.[6]

Thế gian có thể tìm thấy Gương Mặt Á Châu của Chúa Giêsu ở đâu? Người ta có thể nhận ra gương mặt ấy qua lối sống và chứng tá xuất phát từ lòng yêu mến say mê và tinh thần truyền giáo của các môn đệ Chúa: ưu tiên “Say mê Chúa Kitô và Say mê con người.”[7] Chính Ngài là Đấng đã nói: “Xem quả thì biết cây” (Lc 6,44), hay “Cứ dấu này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy” (Ga 13,35). Khi người Kitô hữu bước đi trong ánh sáng và sống yêu thương, họ nên nhân chứng hùng hồn của Thiên Chúa Cha (x. Ga 15,18). Đối với những ai muốn phục vụ Dân Chúa thì điều này lại càng chân thực hơn nữa. Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong hành động và sứ vụ, mặc lấy chính Ngài và ngày càng nên giống Ngài hơn trong đời sống hằng ngày chính là ý nghĩa và mục đích của việc đào tạo các linh mục tương lai. Trong công tác đào tạo này, “việc đào tạo thiêng liêng là quan trọng nhất.”[8]

Tìm kiếm một hướng đào tạo thiêng liêng thích đáng cho các chủng sinh trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, người nghiên cứu được những tư tưởng sau đây của cha ông mình khích lệ: “Kế một năm không gì bằng trồng lúa, kế mười năm không gì bằng trồng cây, kế trăm năm không gì bằng trồng người.” Việc trồng người cũng như phương pháp trồng người trong Hội Thánh phải có thể đáp ứng được những nhu cầu và hoàn cảnh hiện tại ở Việt Nam.

Trong Tông Thư Hậu Công đồng Pastores Dabo Vobis (Những Mục Tử Như Lòng Mong Ước), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng đối mặt với những biến đổi sâu xa và mau lẹ trong xã hội, với sự phong phú của các nền văn hoá và tính đa diện của các bối cảnh, trong đó Hội Thánh loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, Hội Thánh cảm thấy được mời gọi, bằng sự dấn thân đã được canh tân, sống lại tất cả mọi điều Đấng là Thầy đã làm cùng các môn đệ và được thúc giục “bởi sự cấp thiết phải duyệt xét lại nội dung và phương pháp đào tạo linh mục.”[9]

Để đáp lại lời mời gọi này, mọi người đều nhận thức được rằng chất lượng của các linh mục tương lai tuỳ thuộc vào việc đào tạo khởi đầu các vị đó nhận được trong chủng viện, và cũng tuỳ thuộc vào việc đào tạo thường xuyên các vị đó tham gia trong đời sống linh mục tại môi trường giáo phận. Trong công tác đào tạo linh mục ấy, đời sống thiêng liêng bao gồm mọi thứ thực sự thuộc về con người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn: “Đời sống thiêng liêng là đời sống nhân bản được sống trong Thánh Linh.”[10]

Đối diện với những đổi thay về văn hoá như thế, phong trào tục hoá và lối sống mới có ảnh hưởng sâu rộng trên đời sống và sứ vụ của nhiều linh mục giáo phận tại Việt Nam, phong trào và lối sống ấy đặt ra những vấn nạn sau: “Làm thế nào để các linh mục có thể sống và thực thi sứ vụ với con tim và tinh thần mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn ấy? Ngày nay, những khía cạnh nào trong đời sống linh mục cần được canh tân và củng cố? Đời sống linh mục thiếu điều gì trong bầu khí tục hoá và đa dạng hiện nay?”[11]

Mọi người đều tin rằng việc đào tạo thiêng liêng cho các chủng sinh sẽ góp phần giải quyết những vấn nạn đó. Sự tăng trưởng thiêng liêng thực sự về cơ bản sẽ giúp họ đương đầu với những thách đố mà họ gặp phải và sẽ khích lệ họ thực thi sứ vụ mục vụ trong tương lai cách xứng đáng. Vì vậy, có thể trình bày các vấn đề căn bản cho họ theo những câu hỏi sau đây:

1) Đâu là nền tảng, những thách đố và cơ hội khả dĩ ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng và việc đào tạo thiêng liêng của các chủng sinh ở Việt Nam hôm nay?

2) Đâu là những nguyên tắc chỉ đạo được Giáo Huấn của Hội Thánh trình bày, cả phổ quát lẫn địa phương, liên quan đến công tác đào tạo thiêng liêng cho các ứng viên linh mục?

3) Làm thế nào để có thể đặt công tác đào tạo thiêng liêng trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, khi làm hài hoà và hội nhập tiến trình đào tạo thiêng liêng với đào tạo nhân bản, đào tạo và tự đào tạo, đồng thời vẫn giữ được căn tính bất di bất dịch của chức linh mục?

4) Về mặt đào tạo thiêng liêng, đâu là những yếu tố đặc thù giúp chủng sinh trở thành những thừa tác viên hữu hiệu cho Dân Chúa?

Một chương trình đào tạo thiêng liêng thích đáng cho các chủng sinh sẽ không chỉ tái khẳng định lời mời gọi và những thách đố cho chương trình đào tạo toàn diên, mà còn chỉ ra hướng đi và những kỹ năng cần thiết cho các nhà đào tạo và linh hướng trong sứ vụ cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện tại chủng viện. Chất lượng đời sống các linh mục phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo ban đầu được hấp thụ tại chủng viện, và vào việc đào tạo thường xuyên[12] được đảm nhiệm và tăng cường trong đời sống thừa tác vụ. Vì lý do đó, Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng các linh mục nên tạo ra thói quen sống thân mật với Chúa Kitô như là người bạn trong mọi chi tiết đời sống mình và sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa để biết cách khai tâm cho những người được trao phó cho mình coi sóc.[13]

Mặc dù công trình nghiên cứu này chỉ giới hạn vào việc đào tạo thiêng liêng, nó cũng giúp ích cho các khía cạnh khác của công cuộc đào tạo linh mục. Nó hữu ích theo nhiều cách khác nhau cho cả chủng sinh lẫn các nhà đào tạo, khi đưa ra vai trò nền tảng, chắc chắn và cốt yếu của việc đào tạo thiêng liêng tại chủng viện. Như vậy, công trình nghiên cứu này chắc chắn sẽ giúp ích cho Hội Thánh tại Việt Nam.

Hơn nữa, mặc dù các Giáo Hội ở các địa phương khác nhau có những nền tảng và những thách đố khác nhau, công trình này cũng hữu ích cách nào đó đối với các Giáo Hội tại Á Châu trong chương trình đào tạo của các Giáo Hội này.

Công trình này cũng có giá trị với những ai muốn tăng triển kiến thức và hiểu biết về tính phức tạp của Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam, nhằm yêu mến và giúp đỡ Hội Thánh tại Việt Nam cách tốt hơn.

Tuy nhiên trước hết, công trình này giúp ích cho chính người nghiên cứu trong khi tìm tòi để giúp đỡ các chủng sinh được ủy thác cho mình một cách hữu hiệu hơn.

Công trình nghiên cứu này nhằm khám phá và phát triển những yếu tố trong chương trình đào tạo thiêng liêng, một chương trình sẽ thích ứng với các chủng sinh Việt Nam đang sống và sẽ thi hành sứ vụ trong một bối cảnh luôn luôn biến đổi.

Công trình này cũng giúp họ có khả năng đối diện với những thách đố của phong trào tục hoá, duy vật, hưởng thụ và chính sách cộng sản, với bình an nội tâm như Chúa Giêsu từng khích lệ (x. Ga 14,27; 16,33).

Như thế, các chủng sinh sẽ được trang bị những phương tiện tự nhiên và siêu nhiên cần thiết[14] để sống trọn vẹn đời sống chủng sinh hiện nay, và tiếp tục lớn lên trong đời sống phục vụ của linh mục trong tương lai.

Người nghiên cứu phải tuân theo những nguyên tắc chỉ đạo do Huấn Quyền Hội Thánh đưa ra. Đồng thời cũng phải cố gắng thích nghi những nguyên tắc chỉ đạo này với hoàn cảnh lịch sử đặc thù và cụ thể của Hội Thánh Việt Nam. Nghĩa là chương trình đào tạo phải đáp lại và bắt nguồn từ một nhận thức về tính phức tạp của văn hoá, não trạng, lối sống, các điều kiện sống và những nhu cầu thuộc thừa tác vụ của con người Việt Nam.

Với những kinh nghiệm sống đa dạng và phong phú, người nghiên cứu sẽ phân tích nhiều văn kiện của Hội Thánh nhằm nhận dạng những yếu tố của việc đào tạo thiêng liêng. Công trình này cũng sẽ tìm cách kết hợp lý thuyết và thực hành. Điều này sẽ được diễn tả theo nhiều cách. Người Việt Nam, với kiểu nói “Học hành”, muốn nói rằng việc học và việc thực hành phải đi đôi với nhau. Nghĩa là nếu ta chỉ trình bày chương trình đào tạo cho các chủng sinh, nhưng nếu chính họ lại không tiếp thu chương trình đó thành của mình, thì họ vẫn chưa được dào tạo đầy đủ. Người Việt Nam ta còn có một kiểu nói khác phản ánh khó khăn này: “Nước đổ lá môn” nói lên sự thiếu hiệu quả, như nước rơi xuống lá môn không thấm nước. Ta cũng tìm thấy một kiểu nói tương tự trong thư của thánh Giacôbê về đức tin và những hành động chứng minh đức tin (x. Gc 2,18). Điều này nhấn mạnh đến công việc tự đào tạo của chủng sinh.

Công trình nghiên cứu này không đặt trọng tâm vào toàn bộ chương trình đào tạo các linh mục tương lai, nhưng chỉ giới hạn vào công tác đào tạo thiêng liêng cho các chủng sinh, bao gồm cả việc linh hướng và đời sống cầu nguyện. Dĩ nhiên, việc cho rằng mình có thể xem xét kỹ càng mọi khía cạnh của công tác đào tạo thiêng liêng sẽ là quá kiêu căng. Vì thế, người nghiên cứu chỉ tự giới hạn trong những khía cạnh hàng đầu của tiến trình này, chương trình mà người nghiên cứu diễn tả bằng hạn từ Đào Tạo và Tự Đào Tạo Thiêng Liêng theo ba thời kỳ: Tiền Chủng viện, Chủng viện và Hậu Chủng viện, đặc biệt là trong năm năm đầu tiên của đời linh mục.

Bối cảnh của tiến trình đào tạo thiêng liêng này là theo nhãn quan Giáo Hội học của Công đồng Vaticanô II, về Truyền Giáo, về Hợp Tác với Giáo Dân, và về Đối Thoại, nhằm định hình cho các chủng sinh nên giống Chúa Giêsu Nadarét, mẫu gương tuyệt đối của mọi linh mục.

Cuối cùng, người nghiên cứu sẽ đề cập đến lòng sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Đức Trinh Nữ Maria,[15] như là yếu tố quyết định cho sự thành công và lòng trung thành của các linh mục tương lai.

LƯỢC TÓM

Một bản tóm lược của công trình nghiên cứu này sẽ cho thấy một cái nhìn khái quát nhằm giúp đọc giả dễ hiểu hơn.

Trước hết, ở phần đầu, người nghiên cứu giới thiệu hoàn cảnh của Hội Thánh Việt Nam và việc đào tạo linh mục tại đây trong tương quan với hoàn cảnh xã hội Việt Nam, trải qua những hiểu lầm và bách hại của các triều đại phong kiến, rồi những khó khăn và hạn chế về mặt tôn giáo dưới chế độ cộng sản.

Hoàn cảnh sống và thi hành sứ vụ trong hiện tại của các linh mục Việt Nam, cũng như việc đào tạo thiêng liêng hiện nay cho các chủng sinh cũng sẽ được đề cập tới.

Những bối cảnh nền tảng, những thách đố và cơ hội khả dĩ này chính là bối cảnh trong đó các chủng sinh hôm nay được đào tạo và các linh mục tương lai sẽ thi hành sứ vụ.

Công tác đào tạo thiêng liêng và những nỗ lực trong công tác này, những nỗ lực đáng kể, cần được tiếp cận cách thích đáng và phù hợp với thế giới đang thay đổi và với sứ mệnh tân Phúc Âm hoá của Hội Thánh.

Phần thứ hai làm nổi bật những chỉ dẫn chính yếu trong những giáo huấn của Hội Thánh liên quan tới việc đào tạo thiêng liêng cho các linh mục tương lai, việc đào tạo khởi đầu và đào tạo thường xuyên. Những tư tưởng chủ đạo và quyết định xuất phát từ Công đồng Vaticanô II. Những giáo huấn này được củng cố và soi sáng nhờ những văn kiện của Toà Thánh và các bài diễn văn của các Đức Thánh Cha, đặc biệt là Đức Gioan Phaolô II. Những giáo huấn ấy được cụ thể hoá và áp dụng theo những đường hướng của Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Châu Á và theo những chỉ dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Hơn nữa, những suy tư thần học làm sáng tỏ một số mặt trong hình ảnh các linh mục Châu Á, những người vừa đượm nhuần nhân bản vừa đượm nhuần thiêng liêng, dựa trên mẫu gương của mọi linh mục, là Chúa Giêsu Nadarét, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Căn tính linh mục là bất biến giữa một thế giới không ngừng biến đổi và còn tiếp tục biến đổi thật mau lẹ.

Ở phần thứ ba, việc đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các linh mục tương lai trong bối cảnh Việt Nam hôm nay được bối cảnh hoá theo quan điểm của Giáo Hội học của Vaticanô II, về Truyền Giáo, về Hợp Tác với Giáo Dân và về Đối Thoại.

Bên cạnh việc đối thoại với các nền Văn Hoá, với các Tôn Giáo khác và với Người Nghèo, hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam đòi hỏi phải có cuộc đối thoại thứ tư, Đối Thoại với những người Cộng Sản.

Phần thứ tư miêu tả đầy đủ và chi tiết việc đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng theo ba giai đoạn: Tiền Chủng Viện, Thời kỳ Chủng Viện và năm năm đầu tiên trong đời linh mục của thời Hậu Chủng Viện.

Giai đoạn đào tạo Tiền Chủng Viện là nền tảng tiên quyết trong mối tương tác giữa đào tạo nhân bản, đào tạo Kitô và đào tạo linh mục: nếu không là người tốt, không thể là Kitô hữu tốt; và nếu không là Kitô hữu tốt, không thể là linh mục tốt được.

Giai đoạn đào tạo thiêng liêng ở Chủng Viện là giai đoạn chính yếu và toàn bộ. Giai đoạn này được triển nở qua việc linh hướng, đời sống cầu nguyện và đời sống nội tâm, thông qua việc thực hành hài hoà giữa toà ngoài và toà trong, nhằm giúp các chủng sinh có đủ tự do lương tâm trong việc quyết định đời sống của mình.

Việc đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng như thế được thực hiện bởi một số nhân tố đào tạo, cụ thể là cộng đoàn giáo dục của chủng viện, chính bản thân ứng viên, các nhà đào tạo, vị linh hướng, vị giám đốc và hội đồng chủng viện, nhóm nhỏ bạn hữu và môi trường hoạt động mục vụ.

Trong suốt giai đoạn này, có một số việc lượng định và tự lượng định, đặc biệt là sự lượng định cuối cùng để giới thiệu các ứng viên nhận Chức Thánh.

Năm năm đầu tiên đời linh mục thời Hậu Chủng Viện nhằm kích hoạt việc đào tạo đã hấp thụ ở chủng viện, nhằm giúp các linh mục trẻ sống đời sống linh mục và thực thi kỹ lưỡng sứ vụ của mình giữa lòng Dân Chúa.

Để đạt được mục tiêu này, ta cố gắng giúp các linh mục trẻ đẩy mạnh những mối liên hệ hài hoà, quân bình và trưởng thành với chính mình, với người khác, với thiên nhiên và một cách mật thiết với Thiên Chúa. Người ta chú ý đặc biệt đến mối liên hệ của họ với các phụ nữ và nữ tu, trong viễn cảnh những mối liên hệ và cách ứng xử của Chúa Giêsu.

Lòng sùng kính nhiệt thành đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria được giới thiệu như là nơi nương tựa và bảo đảm cho sự thành công và ơn trung thành trong đời sống và sứ vụ của mọi linh mục.

%d bloggers like this: