HOA KỲ : TÔNG THƯ “TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ” PHẢI ĐƯỢC ĐỌC TRỌN VẸN

HOA KỲ : TÔNG THƯ “TÌNH THƯƠNG TRONG CHÂN LÝ” PHẢI ĐƯỢC ĐỌC TRỌN VẸN

(CNA 02.08) Trong bài viết mới nhất cho tờ nhật báo TGP Today’s Catholic, Đức TGM giáo phận San Antonio, José H. Gomez,đã thảo luận về tông thư “Caritas in Veriate” của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI. Ngài nói “Tông thư nầy không chỉ là nguồn soi sáng đích thực cho tất cả mọi tín hữu Công giáo, mà còn là một cống hiến giá trị vào việc xây dựng cấu trúc nền tảng của xã hội,là học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo”. Ngài viết : “Các phương tiện truyền thông thế tục cũng như những người ủng hộ những lý thuyết kinh tế khác nhau không đụa ra một cách hiểu thích hợp nào cho tông thư. Một số người cố gắng tìm thấy trong tông thư nầy một lời tái khẳng định những khuynh hướng chính trị và ý thức hệ của riêng họ; những người khác, trong đó có các nhà báo có ý tốt,song chỉ thuật lại những nguyện lý đã được tuyển chọn, cố liên kết với một số sự kiện thoáng qua hoặc làm cho tông thư nghe giống như một “tin tức”. Tuy vậy tôngt hư chỉ có thể được hiểu tốt nhất “trong ngữ cảnh đầy đủ của Học thuyết xã hội của Giáo Hội” và “Tôi tin rằng mỗi tín hữu phải đọc nó,suy nghĩ cân nhắc và sống tông thư”. Năm điểm được Ngài nêu nỗi bật : 1). Cần phải biết rằng Giáo Hội Công giáo có một “học thuyết xã hội”,một bộ những đề xuất cho việc tổ chức một đời sống chung bắt nguồn từ Đức Ái Kitô giáo dưới sự cai trị của chân lý   2).Học thuyết xã hội Công giáo đặt con người và sự phát triển đích thực con người ở trung tâm, một phát triển không thể bị thành công vật chất hạn chế”. Ngài nối kết tông thư Caritas in Veritate với tông thư Populorum Progressio (1967) của Đức Phaolô VI, dạy rằng suy tư khôn ngoan và một chủ nghĩaq nhân bản mới’ còn cần hơn cả những chuyên gia kỹ thuật,giúp con người vui hưởng tình yêu thương,tình thân hữu,cầu nguyện và chiêm niệm.  3). Học thuyết xã hội Công giáo không thể bị tách rời khỏi việc bảo vệ quyền được sống và “sự cống bố minh nhiên” Tin Mừng   4). Mọi khía cạnh của thế giới hiện nay,như là toàn cầu hoá, hoặc sự phát triển chóng mặt của ông nghệ, có thể và phải được phân tích và đánh giá từ nền tảng Đức Tin và lý trí, để xúc tiến những gì là tốt lành và ngăn ngừa những gì làm hại đến con người.   5). Kitô hữu có quyền và có bổn phận đem Tin Mừng vào lãnh vực công, bởi vì “việc xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa chắc chắn sẽ dẫn tới việc xây dựng những hệ thống đi ngược với con người”.

Giuse Nguyễn Thế Bài

Advertisements
%d bloggers like this: