KHÔNG TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO NỮ GIỚI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẤT CÔNG

KHÔNG TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO NỮ GIỚI

KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẤT CÔNG

Trước khi giới thiệu một số bài viết của các nhà thần học thiên về việc truyền chức linh mục cho nữ giới, cụ thể sẽ xin kính gửi bài “The Injustice of not Ordaining Women” ( Bất Công khi không truyền chức linh mục cho nữ giới) của John Hilary Martin,OP và một số bài viết khác, BTGH xin giới thiệu bài viết ngắn gọn những súc tích của Cha Dòng Thừa Sai Marynoll Marvin Deutsch sau đây.Quả thật,đã có những nữ giới trí thức Công giáo dù bị vạ tuyệt thông,vẫn truyền chức linh mục cho nhau (và xem ra rất nghiêm túc). Bên cạnh đó, mặc cho Bộ Giáo lý Đức tin đe doạ vạ tuyệt thông, linh mục Roy Bourgeois, DÒNG THỪA SAI MARYKNOLL, cho biết sẽ không từ bỏ niềm tin của mình rằng nữ giới nên được truyền chức linh mục: “Vatican sẽ chẳng thể làm được gì để lấy đi sự an bình, sự sáng suốt của tôi về vấn đề này. Bất kể hậu quả ra sao, tôi cảm thấy mình đang làm đúng”. Vị linh mục này đã gửi cho các giới chức Thánh Bộ vào ngày 7-11 phác thảo những nét chính lập trường của mình về việc truyền chức nữ giới” và làm sao mình tin rằng “giáo huấn Giáo Hội về vấn đề này là sai lầm và không qua được một cuộc thăm dò ý kiến”. Ngày 11-11, LM Chưởng ấn Bill Quigley ở New Orleans đã công bố thư trả lời của ĐHY Tổng Trưởng người Mỹ William J. Levada gửi vị linh mục này: ngài cho vị linh mục thời hạn 30 ngày để rút lại các tuyên bố công khai nếu không muốn đối mặt với vạ tuyệt thông(CNS 14.11.2008) 

Dù cho Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã tuyên bố dứt khoát vào năm 1995 rằng việc truyền chức linh mục nữ giới là không thể có trong Hội Thánh Công Giáo và sẽ chẳng bao giờ xảy đến, thì cuộc tranh luận về vấn đề này có vẽ như chẳng hề chịu rời bỏ. Cách nay mấy tháng, Cha Roy Bourgeois,một linh mục Hội thưà sai Maryknoll,với thẩm quyền riêng,đã đệ trình Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI một thư mở đề nghị cho các phụ nữ được truyền chức trong Giáo Hội Công giáo. Cha đã được một nhóm Công Giáo Cấp Tiến mời dự hội nghị ngoài trời do họ tổ chức tại Lake Elmo ngày 13.08 năm nay, để nói về những vấn đề công bằng xã hội. Những người nầy xem ra suy nghĩ rằng việc loại trừ nữ giới là hạ thấp giới phụ nữ, làm cho họ cảm thấy như là những công dân loại hai và thua kém nam giới. Tôi muốn có đôi lời đáp lại.

 

Dù xét về mặt văn hoá,chính trị và luân lý đạo đức, việc ủng hộ quyền nữ giới liên quan đến bình đẳng với nam giới là đúng đắn, thì vấn đề truyền chức cho nữ giới lại không rơi vào cũng phạm trù đó như,chẳng hạn, quyền bầu cử,đòi phải có sửa đổi luật trong Hiến Pháp hoặc được trả lương bằng nhau khi làm cùng công việc, có cơ hội ngang bằng nhau để nắm giữ công việc chức vụ chính trị,v..v…Vấn đề Ơn gọi linh mục vượt quá tất cả mọi khát vọng vì một lý do rất đặc biệt. Đức Thánh Cha,trong cuốn sách của Người, Hồng Ân và Mầu Nhiệm ( Gift and Mystery,Đức Gioan-Phaolô II,1996), viết nhân dịp kim khánh linh mục của Người,đã cho chúng ta biết lý do vì sao Người đã viết.

 

Câu chuyện ơn gọi linh mục của Cha! Trên hết nó được Chúa biết.  Ở mức độ sâu thẳm nhất, mọi ơn gọi linh mục đều là một mầu nhiệm vĩ đại. Đó là một hồng ân vượt trên cá thể bội phần. Mỗi Linh mục nghiệm ra được điều nầy qua suốt dòng đời. Bị đặt đối diện với quà tặng nầy, chúng ta cảm nhận sự bất xứng của mình. Mỗi ơn gọi là một mầu nhiệm của sự Chúa tuyển chọn : “ Không phải các con đã chọn Thầy,nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt đặt sao để cho các con thể đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại “ (Ga 15,16). “không ai tự gán cho mình vinh dự ấy,nhưng phải được Thiên Chúa gọi,như ông Aharon đã được Thiên Chúa gọi “ (Dt 5,4),”Trước khi Ta tạo thành người trong lòng mẹ,Ta đã biết ngươi và trước khi người sinh ra, Ta đã thánh hiến ngươi, Ta đã đặt người làm một tiên tri cho các dân” (Gr 1,5). Những lời nầy không thể không làm cảm động tâm hồn mọi linh mục.

 

Suy tư về những lời nầy sẽ cho chúng ta một hiểu biết khác biệt về chức linh mục. Đó không phải là một điều gì làm để được khen thưởng và chắc chắn không phải là một điều gì mà bất cứ một ai,nam hoặc nữ, có được một quyền [hưởng]. Thiên Chúa trong tình thương vô biên của Người,kêu gọi ai Người muốn. Giáo Hội là nàng dâu của[chú rể] Chúa Kitô và vì linh mục được truyền chức hành động thay mặt Chúa Kitô (in persona Christi), nó cho chúng ta một cái nhìn thấu suốt tại sao Chúa Kitô chọn các nam nhân làm những tông đồ tiên khởi của Người. Đức Thánh Cha nói Người phải tin vào những gì Chúa Kitô đã nói và đã làm và vì thế,một số nam nhân – song không phải là tất cả – được gọi. Không phải từ đó mà nói rằng Chúa Kitô yêu thương nam giới hơn nữ giới. Người đầu tiên mà Chúa Giêsu hiện ra sau khi Người sống lại,là một phụ nữ,Maria Mađalêna. Maria,Mẹ Chúa Giêsu, đã đón nhận vinh dự lớn lao nhất trong tất cả mọi người, dù là thiên thần hay con người, làm Nữ Hoàng Trời Đất và muôn loài tạo dựng.

 

Nền văn hoá theo chủ nghĩa quân bình của chúng ta không phải là tiêu chí qua đó chúng ta xác định ai nên được gọi làm linh mục. Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải,văn kiện Công Đồng Vatican II,số 10, chỉ ra rất rõ ràng rằng Huấn Quyền Giáo Hôội Công Giáo luôn phải trung thành với Mạc Khải,cả Thánh Truyền lẫn Lời Chúa được viết ra. Khi là vấn đề tín điều, Mạc Khải,những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm và những gì các tông đồ đã tin và đã thực hiện, luôn là tiếng nói cuối cùng. Và đó chính là những gì Đức Thánh Cha đang nói liên quan đến việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Những ai không chấp nhận được những gì Huấn Quyền phải nói về đề tài nầy, được tự do rời bỏ Giáo Hội và gia nhập giáo hội Anh giáo, nơi có thể họ sẽ cảm thấy tư nhiên thoải mái hơn.

 

Nguồn : Not to Ordain Women is not an Injustice

                                                                       LM Marvin Deutsch, Hội Thừa Sai Maryknoll

CNA 17.08.2009

Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ và giới thiệu

 

%d bloggers like this: