THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN GỚI CÁC GIÁO PHẬN HUẾ, ĐÀ NẴNG, KONTUM, QUY NHƠN


THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN GỚI CÁC GIÁO PHẬN HUẾ, ĐÀ NẴNG, KONTUM, QUY NHƠN

thuhiepthong

Nguồn: hdgmvietnam.org

Advertisements
%d bloggers like this: