HÌNH ẢNH NHÀ THỜ LỚN SỞ KIỆN, NƠI SẼ DIỄN RA LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ LỚN SỞ KIỆN, NƠI SẼ DIỄN RA LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Giuse Trần Ngọc Huấn

About these ads
%d bloggers like this: