BÀI HÁT QUAM PULCHRE GRADITUR MỪNG LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH

Bài Quam Pulchre Graditur sau đây được Giáo Hội hát vào dịp lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ (21/11). Bài hát này do một chủng sinh tại chủng viện Saint-Sulpice, Pháp, tên là Urbain Robinet, sáng tác vào khoảng năm 1706. Bản tiếng Việt do Lm. Antôn Trần Minh Hiển, pss, chuyển ngữ. Bài này luôn được hát vào dịp lễ bổn mạng của Hội Xuân Bích (21/11).

quam1

quam2

quam3

quam4

quam5

quam6

Advertisements

2 phản hồi

  1. […] graditur“, “Đẹp thay những nhịp chân bước của Ái Nữ con Vua Trời cao”. Bài hát này do một chủng sinh tại chủng viện Saint-Sulpice, Pháp, tên là Urbain Robinet, sáng […]

  2. […] “Đẹp thay những nhịp chân bước của Ái Nữ con Vua Trời cao”. Bài hát này do một chủng sinh tại chủng viện Saint-Sulpice, Pháp, tên là Urbain Robinet, sáng […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: