TRONG THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN MÙA THƯỜNG NIÊN, CÓ THỂ ĐỌC CÁC LỜI NGUYỆN NÀO ?

TRONG THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN MÙA THƯỜNG NIÊN, CÓ THỂ ĐỌC CÁC LỜI NGUYỆN NÀO ?

Khi cử hành thánh lễ ngày trong tuần Mùa Thường Niên, các linh mục thường đọc các lời nguyện của Chúa Nhật đi liền trước. Trong trường hợp tuần đó có ít lễ kính nhớ các thánh, thì đọc như vậy có thể gây nhàm chán vì phải lặp lại các lời nguyện nhiều lần.

Có cách nào giải quyết ?

Sách lễ Rôma 1992 trang 372, ở đầu Mùa Thường Niên, viết : « Các ngày trong tuần, có thể chọn một trong 34 bài lễ của các Chúa Nhật Thường Niên, tùy theo nhu cầu mục vụ của giáo dân. »

Missale Romanum 2002 trang 450, ở đầu Tempus « per annum » cũng viết tương tự : « In feriis quaelibet e 34 Missis dici potest, attenta utilitate pastorali fidelium. » Tạm dịch : « Các ngày trong tuần, có thể đọc bất cứ bài nào trong 34 bài lễ, sau khi đã xét đến lợi ích mục vụ của các tín hữu. »

Kết luận : Để tránh lặp đi lặp lại các lời nguyện, trong thánh lễ ngày trong tuần Mùa Thường Niên, có thể – và nên – đọc những lời nguyện lấy từ các Chúa Nhật khác của Mùa Thường Niên.

Lm. Albertô. Trần Phúc Nhân

Advertisements
%d bloggers like this: