THAM QUAN ONLINE XEM HÌNH ẢNH ĐA CHIỀU CỦA TÒA THÁNH VATICAN

THAM QUAN ONLINE XEM HÌNH ẢNH ĐA CHIỀU CỦA TÒA THÁNH VATICAN

This slideshow requires JavaScript.

Vào các links sau để xem:

Điện Sistine

www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Đền Thờ Thánh Phêrô

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] (Xem hình ảnh 3D nhà nguyện Sixtine  ở đây và những hình ảnh khác về Vatican ở đây.) […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: