VIDEO CHUYẾN VIẾNG THĂM ANH QUỐC CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI (2)

Xem video

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ANH GIÁO ROWAN WILLIAMS : MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM « ĐƯỢC CHÚC LÀNH »

Xem chi tiết

CHUYẾN VIẾNG THĂM ANH QUỐC CỦA ĐỨC THÁNH CHA : « CHƯA TỪNG CÓ », « LỊCH SỬ »

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI NHÂN NGÀY THẾ GIỚI SỨ MẠNG 2010

Xem chi tiết