LINH MỤC LÀ MỘT « CHÚA KITÔ KHÁC », CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ « MỘT CÔNG CHỨC CỦA THIÊN CHÚA »

LINH MỤC LÀ MỘT « CHÚA KITÔ KHÁC », CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ « MỘT CÔNG CHỨC CỦA THIÊN CHÚA »

Trao đổi với Đức cha Piacenza, tân Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ

XBVN – « Việc tân phúc âm hóa ngụ ý một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa hàng linh mục. Cuộc canh tân này, như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại trong suốt Năm Linh Mục, là cần thiết và thuộc phần chương trình », và đó cũng là điều mà vị tân Tổng trưởng mong muốn thực hiện.

Đức Cha Piacenza đã dành cho Zenit một cuộc trao đổi. Ngài thừa nhận rằng một trong những nhiệm vụ của ngài sẽ là cải tiến việc đào tạo hàng giáo sĩ.

Zenit : Đức Thánh Cha đã giao phó cho Đức Cha trách nhiệm cao cả hướng dẫn Bộ Giáo Sĩ của giáo triều Rôma. Đâu là những lý do đã đưa ngài đến chọn lựa này ?

Đức Cha Piacenza : Phải hỏi Đức Thánh Cha điều đó ! Những gì mà tôi có thể nghĩ, đó là sự hiện diện lâu dài của tôi trong Bộ này nơi tôi đã thực hiện phần lớn công việc phục vụ của tôi ở giáo triều, đã có thể đóng một vài trò nào đó. Tôi tận dụng cơ hội này để một lần nữa cám ơn cách sâu xa Đức Thánh Cha vì sự tin tưởng mà ngài đã dành cho tôi và để cầu khấn, cho tất cả các cộng tác viên của Bộ và cho bản thân tôi, phép lành phụ tử của ngài để, tất cả cùng nhau, chúng tôi có thể làm việc không mỏi mệt vì lợi ích thực sự của hàng giáo sĩ và của Hội Thánh, mà không bao giờ thích gì khác hơn là Tình yêu Chúa Kitô.

Zenit : Dưới ánh sáng của những biến cố gần đây, phải chăng Bộ Giáo Sĩ sẽ có một vai trò chiến lược trong việc cai trị của Đức Bênêđictô XVI ?

Đức Cha Piacenza : Những tội phạm nghiêm trọng nhất được đảm trách bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin. Nhưng chắc chắn cần thiết và đúng đắn đưa vào tất cả những phương tiện sẽ cho phép phòng ngừa hay ngăn cản không để các sự kiện như thế tái diễn.

Phương tiện đầu tiên, việc đào tạo, ban đầu và thường huấn, mà đòi hỏi một sự cảnh giác liên lỉ vì người ta không được đào tạo « những công chức của Chúa Kitô » nhưng là « những Chúa Kitô khác » : một mục tử nhân lành sống hết mình nhờ Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, hiến mạng sống vì đoàn chiên của mình, bằng cách làm cho đoàn chiên lớn lên trong tình yêu chân thật.

Zenit : Và đâu là những con đường để đạt tới đó ? Đâu là chương trình của Đức Cha ?

Đức Cha Piacenza : Tôi không có chương trình nào khác hơn là chương trình vâng theo Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, mà ý muốn của Giáo Hội được diễn tả, cách hoàn toàn đặc biệt, trong ý muốn của Đức Thánh Cha. Chính Đức Thánh Cha đã nhiều lần, ngay cả suốt Năm Linh Mục, đưa chúng ta trở về với lối đọc không theo kiều chức năng chủ nghĩa nhưng là hữu thể của thừa tác vụ chức thánh, thực sự có khả năng « mang Thiên Chúa vào trong thế giới » xuyên qua đặc sủng độc thân, lòng trung tín Tin Mừng, đức ái mục tử. Thánh Thể, được cử hành và được thờ lạy, trong một quan niệm như thế về thừa tác vụ chức thánh, chỉ có thể có một vai trò tuyệt đối trung tâm : nơi nó hệ tại bí quyết, nguồn mạch của mỗi cuộc sống linh mục « thành công ». Chính hơi thở của linh hồn linh mục là Thánh Thể.

Zenit :  Vậy, đâu là căn tính linh mục mà vị tân tổng trưởng có trong tâm trí bây giờ ?

Đức Cha Piacenza : Luôn là căn tính của Giáo Hội ! Căn tính linh mục chỉ có thể quy Kitô (christocentrique) và do đó, Thánh Thể. Quy Kitô bởi vì, như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở, trong chức linh mục thừa tác, « Chúa Kitô lôi kéo chúng ta đến với Ngài », dấn thân bên cạnh chúng ta và dấn thân chúng ta trong cuộc sống của Ngài. Sự lôi cuốn « hiện thực » này ngang cua các bí tích, do đó cách khách quan và đặc biệt, trong Thánh Thể, mà các linh mục là những thừa tác viên, tức là những tôi tớ và là những dụng cụ cụ thể.

Zenit : Đức Cha đã ám chỉ đến sự độc thân. Phải chăng người ta dự kiến những điều mới mẻ liên quan đến luật này ?

Đức Cha Piacenza : Trước tiên, hãy rút lại từ ngữ « luật ». Luật là kết quả của một thực tại cao cả hơn nhiều mà đưa trở về với một chìa khóa đọc  theo nghĩa kitô học. Sự độc thân luôn là một điều mới mẻ, theo nghĩa đời sống linh mục, ngay cả qua phương diện này, là « luôn luôn mới », vì nó được dâng tặng trong sự cho đi, bởi đó luôn luôn mới, trong một sự trung tín mà có cối rễ của nó nơi Thiên Chúa và trong sự triển nở và mở ra của tự do con người, hoa trái của riêng nó.

Zenit : Làm cách nào Đức Cha đưa vào thực hiện chương trình này ?

Đức Cha Piacenza : Nếu chính tôi nghĩ đưa nó vào thực hiện, thì tôi sẽ là liều lĩnh ! Chính Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội trong việc vận dụng các chương trình của nó. Chắc chắn cần phải có một sự tái khám phá sâu xa chiều kích dọc của đời sống và của chính đức tin, đối với các linh mục nữa, bằng cách đặt lại Thiên Chúa đúng chỗ của Ngài : Chỗ hàng đầu ! Trật tự, trong đời sống của người môn đệ, là một bảo đảm sự phong nhiêu tông đồ, mà một tinh thần cầu nguyện và một đời sống thánh thể mãnh liệt, về mặt bí tích cũng như trong việc trao hiến hoàn toàn, được thêm vào đó. Đối với nhiệm vụ mới mà Đức Thánh Cha giao phó cho tôi, tôi xin sự đồng hành và nâng đỡ của tất cả các đồng sự giám mục và linh mục của tôi và của tất cả các tâm hồn dâng hiến, nhạy cảm với sự nghiệp thiết yếu của việc thánh hóa hàng giáo sĩ, nền tảng đối với mọi hoạt động của việc tân phúc âm hóa. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta, soi sáng cho chúng ta và bảo vệ chúng ta. Tôi xin phó thác cho Mẹ và hiến dâng cho Mẹ tất cả công việc phục vụ khiêm tốn của tôi. Xin cám ơn !

 Theo ZENIT

%d bloggers like this: