ALBUM NHẠC “CÙNG MẸ RA KHƠI”

ALBUM NHẠC “CÙNG MẸ RA KHƠI”

Biên tập: Lm. Minh Anh

Cùng Mẹ ra khơi / Lm. Minh Anh / Tuyết Mai Ly – Hoàng Hiệp – Tốp ca

Cùng Mẹ tạ ơn / Lm. Minh Anh / Kim Cúc-Hoàng Hiệp

Maria, Hiền Mẫu La Vang / Phạm Đức Huyến / Mai Thảo

Ave Maria / Ngọc Kôn / Diệu Hiền

Nguyện cầu Mẹ La Vang / Văn Duy Tùng / Hoàng Hiệp

Ave Maria La Vang / Trọng Nhân / Trà Linh

Con cùng Mẹ ra khơi / Ngọc Linh / Ca đoàn Sao Mai

Hãy về với Mẹ / Thế Thông / Xuân Phú

Thuyền về bến Mẹ / Lm. Minh Anh / Bảo Yến

Mẹ là bến đợi / Thế Thông / Quang Minh

Ra khơi với Mẹ / FMI / Thùy Dương

Mẹ là nắng ấm/ Phạm Trung / Tuyết Mai

Ra khơi cùng Mẹ/ Thế Thông / Ca đoàn Sao Mai

Advertisements
%d bloggers like this: