ĐỨC THÁNH CHA TÁN THÀNH VIỆC HIẾN TẶNG DÂY RỐN, CHỨ KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA NÓ

ĐỨC THÁNH CHA TÁN THÀNH VIỆC HIẾN TẶNG DÂY RỐN, CHỨ KHÔNG  CHẤP NHẬN VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA NÓ

Hôm thứ Bảy 26/02/2011, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã tuyên bố ngài tán thành việc hiến tặng dây rốn, “một hành vi liên đới nhân  bản và Kitô giáo”. Tuy nhiên, ngài cũng cho biết rằng ngài không đồng ý việc thương mại hóa nó.

Trước các tham dự viên của Hội đồng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh vì Sự Sống, Đức Thánh Cha tuyên bố: “Việc nghiên cứu y-khoa là một giá trị không chỉ đối với các nhà nghiên cứu, nhưng còn đối với tất cả cộng đồng dân sự”.

Theo ngài, “giá trị này và sự cần thiết liên đới được làm nổi bật rõ nét trong trường hợp sử dụng các tế bào gốc đến từ dây rốn.”

Máu cuống rốn và máu nhau thai chứa những tế bào gốc cho phép chăm sóc cách đặc biệt những người bị bệnh bạch cầu và những căn bệnh nghiêm trọng về máu khác.

Mời gọi các tham dự viên trở nên “những người cổ võ cho một sự liên đới nhân bản và Kitô giáo đích thực”, Đức Thánh Cha cho thấy: “Nó hệ tại những áp dụng lâm sàng quan trọng và những nghiên cứu đầy hứa hẹn trên bình diện khoa học, nhưng việc sử dụng chúng lại tùy thuộc vào sự quảng đại vào giây phút sinh đẻ và sự thích đáng của các cơ cấu”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tuyên bố đối lập với “sự gia tăng các nhà băng tư” để bảo quản máu cuống rốn, cho rằng chúng “làm yếu đi tinh thần liên đới đích thực”.

Trong quá khứ, nhiều lần Đức Thánh Cha tuyên bố Giáo Hội có bổn phận can thiệp vào “những vấn đề khó khăn và phức tạp của đạo đức sinh học”.

Giáo Hội Công Giáo khuyến khích sự tiến bộ của các khoa y sinh học mà mở ra các viễn ảnh trị liệu, đặc biệt việc nghiên cứu các tế bào gốc trưởng thành. Thế nhưng, Giáo Hội chống lại việc làm đông lạnh các phôi người, chống lại việc nghiên cứu các tế bào gốc phôi người và những mưu toan nhân bản vô tính con người.

Tý Linh

Theo AFP

%d người thích bài này: