ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : KHÔNG PHẢI « DÂN TỘC » DO THÁI ĐÃ KẾT ÁN CHÚA GIÊSU

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : KHÔNG PHẢI « DÂN TỘC » DO THÁI ĐÃ KẾT ÁN CHÚA GIÊSU

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong cuốn 2 « Chúa Giêsu thành Nadarét », đã tái khẳng định không phải « dân tộc » Do Thái trong toàn thể của nó chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Kitô.

Trong tác phẩm này với tựa đề « Chúa Giêsu thành Nadarét, phần Hai. Từ việc vào thành Giêrusalem đến Phục sinh », Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi : « Ai mới là những người buộc tội » Chúa Kitô ?

Ngài cho thấy rằng kiểu nói « những người Do Thái » được Tin Mừng Gioan sử dụng « không chỉ dân tộc Israël như thế bằng bất cứ cách nào » và « càng có ít hơn nữa một đặc tính ‘kỳ thị chủng tộc’ », vì Gioan « đã là một người Israël, hoàn toàn như Chúa Giêsu và tất cả những người thân thuộc của ngài ». Kiểu nói đó « có một ý nghĩa rõ ràng và tuyệt đối hạn chế », nó xác định « tầng lớp quý tộc ở Đền Thờ ».

 Trong nhiều thế kỷ, người Do Thái bị coi là « những kẻ giết Chúa ». Chính Công đồng Vatican II đã cất đi trách nhiệm đó cho dân tộc Do Thái trong việc đóng đinh Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng : « Người ta thường nói rằng các Tin Mừng, vì một khuynh hướng ủng hộ người Rôma vì những lý do chính trị, hẳn đã trình bày « Phongxiô Philatô » theo cách luôn tích cực hơn, bằng cách dần dần đổ trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu cho những người Do Thái ». Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, « không có lý do nào cho phép chủ trương khuynh hướng này trong hoàn cảnh lịch sử của các tác giả Tin Mừng ».

Một Hội những người sống sót của vụ Thảm sát, trong một thông cáo, ngay lập tức lấy làm vui mừng, cho rằng đây là « giây phút then chốt » trong mối quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái.

Tý Linh

Theo AFP

 

 

%d bloggers like this: