CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A: “HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI!”

“HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI!”

[CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A (20.03.2011)]

[St 12, 1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Sứ Điệp Mùa Chay 2011, Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đã viết về ý nghĩa của Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay như sau:

“Tin Mừng về cuộc Hiển Dung của Chúa đặt trước mắt chúng ta vinh quang của Chúa Ki-tô, báo trước cuộc phục sinh và loan báo sự thần hóa con người. Cộng đoàn Ki-tô ý thức mình được dẫn lên núi cao (Mt 17,1) như các Tông Đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, để tái đón nhận, trong Chúa Ki-tô, trong tư cách là con cái trong Chúa Con, món quà Ân Sủng của Chúa Ki-tô: ”Này là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Hãy vâng nghe lời Người” (câu 5). Đó là một lời mời gọi hãy tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thường nhật để ngụp lặn trong sự hiện diện của Thiên Chúa: Ngài muốn thông truyền cho chúng ta hằng ngày một Lời thấu vào tận thẳm sâu tinh thần chúng ta, trong đó ta phân biệt thiện và ác (x.Dt 4,12) và củng cố ý chí theo Chúa”. Chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa và đáp lại Người qua ba bài Thánh Kinh hôm nay.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (St 12, 1-4a): Thiên Chúa gọi ông Áp-ram, tổ phụ dân Người.

1 Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." 4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 1,8b-10): Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta.

8 Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 17,1-9): Dung nhan Đức Chúa chói lọi như mặt trời.

1 Khi ấy Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Gia-vê Thiên Chúa, Đấng đã chọn Áp-ram, một người dân du mục miền Trung Cận Đông, làm tổ phụ dân riêng Chúa là Ít-ra-en. Áp-ram phải từ bỏ quê cha đất tổ mà tiến về một miền đất vô định. Có nghĩa là Áp-ram phải trở thành một con người bé mọn, nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa, chỉ biết trông cậy và phó thác vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Chỉ lúc ấy, một tương lai huy hoàng mới mở ra cho ông và dòng dõi ông: Chúa Cứu Thế sẽ xuất thân từ miêu duệ ông và Áp-ram được gọi là Cha các kẻ tin!

Chính Thiên Chúa Cha đã long trọng công bố từ đám mây về Chúa Giê-su: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"

* Là Chúa Giê-su Na-da-rét, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã tỏ cho ba môn đệ thân tín nhất là Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê, thấy “dung nhan chói lọi như mặt trời” của Người. Người còn cho ba ông được chứng kiến sự xuất hiện của ông Mô-sê và ông Ê-li-a là hai nhân vật tượng trưng cho Lề Luật và Sứ Ngôn của Cựu Ước. Có nghĩa là cả Cựu Ước quy chiếu và dẫn đến Chúa Giê-su.

3.2 Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa gồm hai phần:

* Phần thứ nhất là chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hãy nhìn nhận Chúa Giê-su là “Con yêu dấu của Cha, là Đấng làm đẹp lòng Cha mọi đàng.” Là con yêu dấu của Cha có nghĩa là từ Cha mà ra “được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha” như trong kinh Tin Kính. Là Đấng làm đẹp lòng Cha mọi đàng có nghĩa là mọi chọn lựa (nhất là chọn lựa trở nên nghèo), cũng như mọi lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đều làm vui lòng Chúa Cha.

* Phần thứ hai là chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hãy vâng nghe lời Chúa Giê-su, tức chẳng những là lắng nghe và đón nhận những giáo huấn, chỉ thị, mạc khải của Chúa Giê-su mà còn có nghĩa là chúng ta phải noi gương bắt chước Người trong mọi chọn lựa (nhất là chọn lựa trở nên nghèo) của Người, cũng như trong mọi lời nói và việc làm của Người. Nói cách khác là chúng ta được mời gọi nên giống Chúa Ki-tô.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng quyền năng và yêu thương đã chọn lựa Áp-ram làm tổ phụ dân Người, làm cha kẻ tin, làm cội rễ của dòng dõi Đa-vít là dòng dõi từ đó xuất hiện Đấng Mê-si-a của muôn dân.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã làm hài lòng Chúa Cha mọi đàng, nhất là bằng con đường thập giá cứu chuộc chúng sinh và mạc khải Tình Yêu của Cha.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và tác thành trong kế hoạch quan phòng kỳ diệu của Chúa Cha cũng như trong lời nói và việc làm của Chúa Con là Đức Giê-su Na-da-rét.

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa

* là nhìn nhận thiên tính của Chúa Giê-su Ki-tô (Người là Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa)

* là năng đọc Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm, để nghe chính lời của Người mà đem áp dụng vào cuộc sống vì “không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô”.

* là noi gương bắt chước Chúa Giê-su Ki-tô, là nên giống Người qua chọn lựa một nếp sống thanh bần, siêu thoát, bé nhỏ và vị tha như chính Chúa đã chọn.

(Xin mỗi người tự kiểm điểm xem mình đã thực thi những điều cốt yếu trên như thế nào?)

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa và lịch sử Cứu Độ của Người, để họ sớm nhận biết và gia nhập Dân Thiên Chúa là con cháu Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2 “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các ngài sống hy sinh, từ bỏ, vâng phục và tìm kiếm Nước Thiên Chúa và các giá trị siêu nhiên cho mình và cho những người xung quanh.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta, để cộng đoàn này càng ngày càng đông và chất lượng, xứng danh là cộng đoàn được Thiên Chúa chúc phúc.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khao khát đời sống trọn lành, để họ kiên trì trong việc noi gương, bắt chước và nên giống Chúa Giê-su Ki-tô là Con yêu dấu của Cha trên trời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Advertisements
%d bloggers like this: