VIDEO THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Trong video Thánh Lễ này, có bài phát biểu của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, bài giảng của ĐHY Dias, bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể …
Nguồn: Trích từ bộ DVD của Tổng Giáo Phận Huế.

Advertisements
%d bloggers like this: