ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI : ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA ĐƯỢC LIÊN KẾT CÁCH BẤT KHẢ PHÂN LY

ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI : ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA ĐƯỢC LIÊN KẾT CÁCH BẤT KHẢ PHÂN LY

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đại Học Công Giáo Sacré-Cœur

Hôm Chúa Nhật 21/05/2011, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị lãnh đạo, các giáo sư và sinh viên của Đại Học Công Giáo Sacré-Cœur, nhân dịp 90 thành lập Đại học này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất đức tin và văn hóa nơi các đại học, mà nếu không có nó, « nhân loại có khuynh hướng cuộn mình lại và khép kín nơi các khả năng sáng tạo của nó ». Ngài cho thấy đức tin đã luôn là « men của văn hóa và là ánh sáng cho trí tuệ ».

Trong bài diễn văn của mình, Đức Bênêđictô XVI cho thấy người ta có khuynh hướng giảm thiểu chân trời nhân loại thành mức độ có thể đo lường, có khuynh hướng loại bỏ vấn đề căn bản của ý nghĩa  khỏi kiến thức hệ thống và phê bình ».

« Nền văn hóa hiện đại tiếp đến cũng có khuynh hướng giam hãm tôn giáo bên ngoài những không gian lý trí : trong chừng mực mà các khoa học thực nghiệm độc quyền hóa các lãnh thổ của lý trí, thì dường như không còn chỗ nữa cho những lý lẽ đức tin, do đó, chiều kích tôn giáo bị xếp xó vào phạm vi ý kiến và riêng tư ».

Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nhắc lại rằng đức tin đã không đi ngược với tri thức khoa học nhưng mở rộng « chân trời của tư tưởng của chúng ta ». Đối với ngài, « viễn ảnh Kitô giáo, như là khuôn khổ của công việc trí thức của đại học, không đối lập với tri thức khoa học và với những cuộc chinh phục của tâm trí con người, nhưng trái lại đức tin mở rộng chân trời của tư tưởng của chúng ta, nó là con đường hướng đến chân lý toàn vẹn, dẫn dắt cho một sự phát triển đích thực ».

« Không có định hướng đến chân lý, không có thái độ tìm kiếm khiêm tốn và trắc trở, mọi nền văn hóa sẽ sụp đổ, rơi vào chủ thuyết tương đối và tự đánh mất chính mình trong cái thoáng qua.

« Phục vụ con người, đó là thực thi chân lý trong bác ái »

Đối với Đức Bênêđictô XVI, « đức tin và văn hóa là những thực tại to lớn được gắn liền cách bất khả phân lý ». « Khi sự kết hiệp này bị phá vỡ, nhân loại có khuynh hướng cuộn mình lại và khép kín nơi các khả năng sáng tạo của nó ». Chính vì thế, đối với Đức Thánh Cha, điều cần thiết là trong môi trường đại học, cần có một khát vọng đối với vấn đề về tuyệt đối, là chính chân lý, và do đó cũng đối với tri thức thần học.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng « sự hiểu biết của đức tin soi sáng việc tìm kiếm của con người, giải thích nó bằng cách nhân bản hóa nó, sáp nhập nó vào trong các dự án thiện ích, lôi nó ra khỏi cám dỗ về một tư tưởng tính toán mà dụng cụ hóa tri thức và về những khám phá khoa học về các phương tiện quyền lực và nô lệ hóa con người ».

Đức Thánh Cha cho thấy : « chân trời thúc đẩy công việc đại học có thể và phải là đam mê đích thực vì con người ». « Phục vụ con người, đó là thực thi chân lý trong bác ái, đó là yêu mến sự sống, luôn tôn trọng nó, bắt đầu bằng những hoàn cảnh mà nó mỏng giòn hơn và không có khả năng tự vệ ».

Đại học Công giáo được mời gọi trở thành  nơi mà hình thành nên việc mở ra cho tri thức, sự đam mê đối với chân lý, mối quan tâm đối với lịch sử của con người mà làm nổi bật lên một linh đạo Kitô giáo đích thực.

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: