ĐẠI SỨ ISRAEL TẠI TÒA THÁNH THỪA NHẬN VATICAN ĐÃ TỪNG MUỐN CỨU NGƯỜI DO THÁI

ĐẠI SỨ ISRAEL TẠI TÒA THÁNH THỪA NHẬN VATICAN ĐÃ TỪNG MUỐN CỨU NGƯỜI DO THÁI

« Ý muốn cứu người Do thái của Vatican là một sự kiện », đại sứ Israël cạnh Tòa Thánh, ông Mordechai Lewy, đã tuyên bố như thế tại Rôma hôm 23/06/2011, nhân dịp nghi thức thừa nhận một tu sĩ của Don Orione là cha Gaetano Piccinini (1904-1972), như là Công chính giữa các Dân tộc.

« Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng sự trợ giúp đối với người Do thái trong thời gian chiến tranh ở Rôma đã đến từ các tu viện và dòng tu như thể đó là sáng kiến của họ mà không có sự ủng hộ của Vatican », vị đại sứ khẳng định.

Trở lại cuộc luận chiến liên quan đến vai trò của Đức Piô XII suốt cuộc vây ráp người Do thái ở Rôma, ngày 16/10/1943, Mordechai Lewy đã nói rõ : « Tòa Thánh đã hành động. Tòa Thánh đã không thể ngăn cản được sự khởi hành của chuyến tàu đi Auschwitz ngày18/10/1943, đó là đoàn tàu duy nhất đã khởi hành đến Auschwitz ».

Tước hiệu Công chính, có từ năm 1953, được  Đài tưởng niệm Yad Vashem, ở Giêrusalem, trao tặng để vinh danh « những người Công chính giữa các Dân tộc đã liều mạng sống mình để cứu người Do thái ».

Hơn 20.000 người đã được vinh danh như thế. Sự trọng đãi này là cao cả nhất mà Nhà Nước Do Thái ban cho các công dân.

Tý Linh

Theo La Croix

 

 

%d bloggers like this: