JMJ 2011 : MỘT VÀI CON SỐ

JMJ 2011 : MỘT VÀI CON SỐ

Gần một triệu rưỡi bạn trẻ đăng ký, đến từ 193 nước. Khoảng 50 Hồng y, 1000 giám mục và 15.000 linh mục. Các bài giáo lý được phân phối trong 30 ngôn ngữ. 7 tấn tràng hạt, được làm ở Equateur, sẽ được phân phát trong cuộc gặp gỡ này 5.000.000 bánh lễ được các nữ tu Tây Ban Nha chuẩn bị và hàng chục ngàn áo lễ, với logo của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đã được thực hiện miễn phí, nhờ lòng quảng đại của ông Amancio Ortega, một nhà kinh doanh, người Tây Ban Nha. Những nhà tài trợ khác như các nhà băng, các nhà xuất bản, các nhà sản  xuất xe hơi, các doanh nghiệp… Các tham dự viên cũng được mời gọi tự nguyện đóng góp 10€ làm quỹ liên đới cho các bạn trẻ túng thiếu. Đa số của khoảng 30.000 tình nguyện viên là người Tây Ban Nha, nhưng cũng có các bạn trẻ đến từ nước ngoài như Đài Loan, Úc.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: