CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A: NGƯỜI NGOẠI MÀ MẠNH TIN

NGƯỜI NGOẠI MÀ MẠNH TIN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A (14.08.2011)

[Is 56,1,6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Phúc Âm không ít lần Chúa Giê-su đề cao lòng tin của những người không thuộc Ít-ra-en là dân riêng của Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay không thiếu những người lương dân (hay ngoại đạo) lại có đời sống tốt lành bác ái hơn các Ki-tô hữu. Các bài Sách Thánh hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể làm người, đã đối xử như thế nào đối với những người bị người Do-thái coi là dân/người ngoại. Và mời gọi chúng ta điều chỉnh quan điểm và cách sống cho phù hợp với quan điểm và cách ứng xử của Thiên Chúa.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 56,1.6-7): Ta sẽ dẫn những người ngoại bang lên núi thánh của Ta.

1 Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 7 đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 11,13-15.29-32): Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.

13 Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi, 14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?

29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. 30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; 31 họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 15,21-28): Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa:

* Là Đấng coi là tôi tớ của Người bất cứ người ngoại nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh Người. Thiên Chúa cũng đưa lên núi thánh những ai giữ ngày sa-bát và những người tuân thủ giao ước. Thiên Chúa cũng chấp nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ họ dâng trên bàn thờ. Nói tóm lại Thiên Chúa xem xét cõi lòng con người và cách sống của họ chứ không căn cứ trên danh nghĩa hay lý lịch.

* Là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã khen ngợi người phụ nữ Ca-na-an có lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng và lòng thương xót của Người. Lòng tin của người mẹ ngoại giáo ấy đã khiến Chúa Giê-su khâm phục và chữa lành cho con gái bà đang bị quỷ ám cách vô cùng khốn khổ.

* Là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và cùng hành động với Chúa Cha khi Thiên Chúa mở lòng đón nhận con dân Ít-ra-en cũng như dân ngoại, miễn là họ sống theo Ý Chúa. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong lời nói và hành động chữa lành của Chúa Giê-su.

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay,

– Một là chúng ta phải kính trọng những người không cùng tín ngưỡng tôn giáo với chúng ta, vì Thiên Chúa còn tôn trọng và chờ đợi gặp gỡ họ trong cuộc sống đời thường của họ.

– Hai là chúng ta phải làm chứng cho anh chị em lương dân sống bên cạnh chúng ta về tinh thần khoan dung, độ lượng, cởi mở, đón nhận, quý trọng của Ki-tô giáo vì mọi người đều là con cái của Thiên Chúa và là anh em của nhau.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuyệt đối tin cậy !

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa hôm nay bằng cách tôn trọng, cởi mở, khoan dung đối với những anh chị em lương dân sống cùng làng, cùng xóm, cùng khu phố với mình.

Và bằng cách làm chứng cho những anh chị em lương dân sống cùng làng, cùng xóm, cùng khu phố với mình, thấy thế nào là quan điểm và cách đối xử của Thiên Chúa đối với những người còn ở bên ngoài Giáo Hội.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới loài người hôm nay, nhất là cho những người thành tâm thiện chí thuộc mọi tầng lớp xã hội loài người, để họ biết tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh để đón nhận Nước Trời và Ơn Cứu Độ.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô – nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và mọi giáo dân -, để các Ki-tô hữu hướng mọi hoạt động phục vụ của mình về những người còn ở bên ngoài Hội Thánh.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người trong gia đình và giáo xứ/cộng đồng chúng ta để mọi người có được một đức tin mạnh mẽ làm động lòng Thiên Chúa và được Người ban ơn.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang phải lo âu, sầu khổ vì con cái như người phụ nữ Ca-na-an trong Phúc Âm, để họ nhận được ơn chữa lành của Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng “chạnh lòng thương” trước mọi nỗi khổ của con người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Advertisements
%d bloggers like this: