ANH QUỐC : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LÊN ÁN NHỮNG CUỘC NỔI LOẠN

ANH QUỐC : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LÊN ÁN NHỮNG CUỘC NỔI LOẠN

Giáo Hội Công Giáo Anh quốc đã lên án những cuộc cướp bóc đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Anh quốc. Đức Tổng Giám Mục giáo phận Westminster, Đức cha Vincent Nichols, đã mời gọi người Công giáo cầu nguyện cho những người đang chịu ảnh hưởng của các cuộc bạo loạn này. Phân tích những cuộc hỗn loạn này, Đức Cha cho thấy ngài bị « sốc » trước những cuộc bạo loạn mà, đối với ngài, là một dấu suy đồi của xã hội và của việc coi thường công ích. Ngày nay, người ta dễ dàng bỏ sang một bên những nguyên tắc căn bản tôn trọng công ích và sự lương thiện.

Hàng trăm thanh niên đã xuống đường, đốt các cửa hàng, đập phá cửa kính, cướp phá hàng hóa, điều mà từ 20 năm nay không bao giờ có. Theo ngài, một lối hành xử như thế cần phải bị lên án. Đức Cha kêu gọi người Công giáo hiệp nhất sức lực để chiến thắng sự dữ bằng sự thiện và đồng thời thể hiện những nguyên tắc căn bản của việc chung sống hòa bình.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: