HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Lạng Sơn. Vào hồi 10:00 sáng Thứ Hai, 08-08-2011, tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đã quy tụ đông đảo để cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ trọng, mừng kính Thánh Đaminh hiển tu, Bổn mạng Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Bổn mạng Nhà thờ Chính Tòa và Giáo xứ Chính Tòa. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, vị Chủ chăn của Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ đồng tế, cùng với sự hiện diện của Cha Giuse, Tổng đại diện, quý Cha quản hạt và quý Cha trong Giáo phận.

Giuse Trần Ngọc Huấn

Advertisements
%d bloggers like this: