BỘ GIÁO SĨ ĐƯA RA MỘT LOẠT KHUYẾN CÁO CHO CÁC VỊ GIÁM ĐỐC ĐỀN THÁNH

BỘ GIÁO SĨ ĐƯA RA MỘT LOẠT KHUYẾN CÁO CHO CÁC VỊ GIÁM ĐỐC ĐỀN THÁNH

Nhân dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời, Bộ Giáo Sĩ đã gởi một sứ điệp khích lệ đến các giám đốc đền thánh. Trong lịch sử, các Đền Thánh là những nơi hoán cải, nâng đỡ và an ủi. Ngày nay cũng thế, chúng có thể soi sáng cho nhiều người, đóng góp vào việc ngăn chặn sự tục hóa, khởi động lại thực hành tôn giáo. Vì thế, Bộ Giáo Sĩ mời gọi các linh mục đặc trách mục vụ trong các đền thánh chăm lo hơn nữa đời sống phụng vụ, kinh nguyện, việc loan báo Lời Chúa, việc dạy giáo lý, việc giảng thuyết, xưng tội, cử hành các bí tích và ngay cả nghệ thuật thánh, và dự kiến những buổi chầu ban đêm hay những buổi canh thức cầu nguyện để đáp ứng những nhu cầu mục vụ của các khách hành hương mà càng ngày càng đến các đền thánh nhiều hơn.

Bản văn nhắc lại tầm quan trọng mà Đức Bênêđictô XVI đã dành cho các đền thờ đối với đời sống của Giáo Hội. Bộ Giáo Sĩ muốn mang lại một sự thúc đẩy mới cho việc mục vụ tại các đền thánh để làm cho nó hữu hiệu hơn, để giúp các khách hành hương tận dụng những nơi ưu đãi này, tìm thấy ở đó sức mạnh tinh thần của mình và gặp gỡ Chúa Kitô trong đời sống mọi ngày của họ.

Bản văn dừng lại ở giá trị của lòng đạo đức bình dân. Nó mang một tầm quan trọng lớn lao đối với đức tin, văn hóa và căn tính kitô giáo của nhiều dân tộc. Linh đạo Kitô giáo Tây phương hẳn sẽ nghèo nàn đi nếu không có Chuỗi Mân Côi, Đàng Thánh Giá, những cuộc rước kiệu. Nhiều hình thức sùng kính nơi các đền thánh, phát xuất từ những nhạy cảm và những truyền thống văn hóa khác nhau, là những chứng tá của một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ và sốt sắng, của ước muốn luôn gắn bó sâu xa với Chúa Kitô. Giáo Hội tôn trọng những diễn tả đạo đức này.  Giáo Hội khuyến khích và cổ võ chúng, nhưng cũng không do dự can thiệp để thanh tẩy chúng nếu thấy cần thiết. Việc thực hành cá nhân những hình thức đạo đức bình dân không được bị ngăn cản hay bác bỏ, nhưng nó không thể thay thế cho việc tham dự vào cử hành phụng vụ.

Liên quan đến Bí tích Hòa Giải, bản văn của Bộ Giáo Sĩ mời gọi các vị giám đốc tạo điều kiện cho sự hiện diện liên lỉ của các linh mục trong các đền thờ, sẵn sàng lắng nghe xưng tội và soi sáng lương tâm của các hối nhân. Bộ cũng khuyến cáo đặt những tòa giải tội ở những nơi dễ nhận thấy miễn là có một bức màn cố định. Các cha giải tội phải trung thành với giáo huấn của Giáo Hội đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến luân lý, đạo đức sinh học và hôn nhân. Họ cần tránh biểu lộ những ý kiến cá nhân.

Bộ Giáo Sĩ cũng đề phòng chống lại mọi canh tân phụng vụ tùy tiện và khuyến khích rằng các yếu tố cấu thành như nhà tạm, bàn thờ, thánh giá cần có một chỗ đúng đắn. Các đền thánh như thế là những nơi cổ võ sự năng động mới mẻ nhắm đến việc tân Phúc Âm hóa.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] thác cho Thiên Chúa và Đức Mẹ những niềm vui và lo âu của cuộc sống. Nói theo thư của Bộ Giáo Sĩ gởi cho các vị giám đốc đền thánh, các Đền Thánh là « những nơi tuyệt […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: