HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 15.08.2011 : NGÀY HỘI TINH THẦN VÀ HUYNH ĐỆ CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Xem chi tiết

Advertisements

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG THÁNG 8.2011

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ DỊP LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI LINH ĐỊA LA VANG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI TẠI TÀPAO

Xem chi tiết

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TẠI TÀPAO TỐI 12.8.2011

Xem chi tiết